Efektywność osobista

Efektywność osobista jest wypadkową kompetencji, które posiada każdy z nas i które może rozwijać. Nasze umiejętności to “skrzynka narzędziowa”. Możemy z niej czerpać zarówno w sytuacjach zawodowych, jak i prywatnych. Nigdy nie wiemy, która z umiejętności pomoże nam w trudnej sytuacji. Warto, więc inwestować w sukcesywny rozwój wielu z nich.

Jak działamy?

1

Zdiagnozujemy Twoje potrzeby

Planując działania dla menedżerów i ich zespołów myślimy kompleksowo o potrzebach i możliwościach uczestników naszych szkoleń i warsztatów. W diagnozie sytuacji korzystamy z takich narzędzi jak: wywiady, badania ankietowe, warsztat diagnostyczne/definicyjne, Assessment Center / Development Center, badanie 360 stopni oraz testy psychologiczne MBTI, Insights Discovery czy FRIS.

2

Zastosujemy odpowiednie metody

Doskonałym narzędziem doskonalenia osobistej skuteczności jest coaching. Rozwiązanie to zwykle stosuje się w programach menedżerskich ale są organizacje, które inwestują w ten sposób również w kompetencje pracowników HiPo lub sukcesorów. Większość naszych projektów w zakresie doskonalenia kompetencji osobistych realizujemy metodami grupowymi stacjonarnie, online lub hybrydowo. Dbamy, by nasze szkolenia i warsztaty opierały się o metody metody, które aktywizują i motywują uczestników do pełnego skorzystania z zajęć. Wśród nich warto wymienić: gry, symulacje, role play, dyskusje, action learning. Pozwala to efektownie przekładać nowe umiejętności na poprawę funkcjonowania w życiu i pracy.

3

Stworzymy uszyte na miarę rozwiązanie - szkolenie, warsztat, program rozwojowy

 • Zarządzanie zadaniami w czasie
 • Wystąpienia publiczne i autoprezentacja
 • Radzenie sobie ze stresem u budowanie well-being
 • Efektywne komunikowanie się
 • Perswazja i wywieranie wpływu
 • Świadomość międzykulturowa
 • Myślenie krytyczne i analiza danych
 • Automotywacja i przeciwdziałanie wypaleniu
 • Inteligentna emocjonalna
 • Work life balance
 • Pobudzanie kreatywności
 • Asertywność
 • Metody problem Solving
 • Umiejętności analityczne
 • Planowanie długofalowe
 • Elastyczność poznawcza
 • Innowacyjność
 • Przedsiębiorczość

Planujesz doskonalenie kompetencji osobistych Twoich współpracowników?

Zostaw nam kontakt
Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą we wskazanym terminie

  *pole wymagane Administratorem danych osobowych jest KnowHub sp. z.o.o ul. Robotnicza 50 53-608 Wrocław. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będa przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z polityką prywatności.