Doskonałe procesy

“Podejście procesowe”, “zarządzanie procesowe”, “optymalizacja procesów” to pojęcia, które są stale obecne w dyskusjach o rozwoju współczesnych organizacji. Kluczowym wyzwaniem jest doskonalenie procesów i zwiększanie ich efektywności. Dotyczy to już nie tylko przedsiębiorstw produkcyjnych ale coraz częściej również organizacji świadczących nowoczesne usługi. Takie podejście pozwala na obniżanie kosztów a dzięki temu buduje w firmie wartość dodaną

Jak działamy?

1

Zdiagnozujemy Twoje potrzeby

Punktem wyjścia dla naszych programów szkoleniowych i doradczych w zakresie doskonalenia procesów jest audyt procesowy. Nasi konsultanci poznają organizację od wewnątrz poprzez analizę dokumentacji i wywiady z kluczowymi osobami w organizacji. Na tej podstawie formułowane są wstępne propozycje dotyczące tego, jakimi obszarami w organizacji warto się zająć w pierwszej kolejności. Plan dalszej pracy szkoleniowej i/lub doradczej powstaje w porozumieniu z osobami odpowiedzialnymi za dany proces i uwzględnia potrzeby i możliwości organizacji.

2

Zastosujemy odpowiednie metody

Nasze projekty dedykujemy konkretnym zidentyfikowanym obszarom do doskonalenia. Składają się z elementów edukacyjnych (np. szkolenia, warsztaty, seminaria) i doradczych (np. sesje problem solving, mapowanie procesów, akcje 5S). Wątki te przenikają się na każdym etapie realizacji ustalonego z klientem projektu. 

3

Stworzymy uszyte na miarę rozwiązanie - szkolenie, warsztat, program rozwojowy

 • Ciągłe doskonalenie, Lean Management, Kaizen
 • Mapowanie strumienia wartości
 • Mapowanie i optymalizacja procesów produkcyjnych
 • Planowanie produkcji i systemy organizacji produkcji
 • Zarządzanie projektami na produkcji
 • Eliminacja marnotrastw przy zastosowaniu metod i narzędzi Lean Management: 5S, SMED, TPM
 • Standaryzacja pracy, Arkusze podziału pracy
 • Szybkie wdrażanie pracowników metodą TWI
 • Zapobieganie problemom oraz analiza problemów: Poka-Yoke, Problem solving, FMEA
 • Autonomous Maintenance
 • Systemy Kanban i wizualizacja procesów produkcyjnych
 • Teoria ograniczeń (TOC)
 • Zarządzanie zespołem na produkcji i motywowanie do usprawnień
 • Zarządzanie jakością
 • Szkolenia techniczne

Chcesz podnieść efektywność swoich procesów lub zaangażować pracowników w ciągłe doskonalenie?

Zostaw nam kontakt
Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą we wskazanym terminie

  *pole wymagane Administratorem danych osobowych jest KnowHub sp. z.o.o ul. Robotnicza 50 53-608 Wrocław. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będa przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z polityką prywatności.