Z nurtem wartości.

W ostatnim czasie bardzo gorącym tematem jest kwestia jakości powietrza, smogu.
Te hasła licznie pojawiają się w mediach i powodują niepokój wśród ludzi. Jedni bagatelizują temat, inni walczą o czystsze powietrze biorąc udział w marszach. Temat choć wydaje się nowy, takim nie jest. Już od kilku lat obowiązuje w Polsce dyrektywa europejska, która reguluje kwestie czystości powietrza. Z jej wytycznymi przyszło zmierzyć się jednemu z naszych klientów. 

Planujesz realizację warsztatów, szkoleń lub programów dla menedżerów?

Skontaktuj się z nami

Sytuacja

Średnie przedsiębiorstwo produkujące kotły gazowe zwróciło się do TAW Polska z prośbą o pomoc w przygotowaniu ich firmy do zmian rynkowych związanych z restrykcyjnymi dyrektywami środowiskowymi. Dotychczasowe produkty i proces produkcyjny nie spełniały nowych wymogów prawnych i konieczne stało się opracowanie nowych rozwiązań zarówno w zakresie technologii, jak i organizacji procesu produkcyjnego.

Zaproponowane rozwiązanie

Zaproponowane rozwiązanie polegało na zmianie filozofii funkcjonowania całego przedsiębiorstwa w kierunku przedsiębiorstwa ekologicznego. Takie rozwiązanie pozwoliło by firmie dostosować się do zmian w prawie, ale też wyprzedzić oczekiwania rynku.

Zmiana w organizacji musiała dotyczyć niemal każdego aspektu funkcjonowania przedsiębiorstwa: optymalizacji procesu produkcyjnego, wprowadzenia systemu zarządzania środowiskowego, opracowania nowych produktów spełniających normy ekologiczne, wdrożenia nowej strategii marketingowej.

Odpowiadając na takie wyzwanie, zaplanowaliśmy kompleksowy projekt składający się łącznie z ponad 130 dni szkoleń oraz doradztwa, które rozłożyliśmy na dwa lata. Jednocześnie wykorzystaliśmy fakt, że Unia Europejska wspiera działania proekologiczne i pozyskaliśmy na projekt dotację, dzięki czemu Klient musiał ponieść jedynie niewielką część kosztów projektu.

Oczekiwana zmiana

  • Realizacja projektu przyczyniła się do wzrostu umiejętności ponad 70 pracownikówKlienta w obszarach, które wspierały zmianę w organizacji in: zarządzanie produkcją, systemy jakościowe, technologie ekologiczne, marketing.
  • Opracowano i wdrożono system ISO 14001.
  • Wdrożono system 5S.
  • Wdrożony nowy standard przezbrojenia giętarek, umożliwiający skrócenie czasu przezbrojenia o około 30%.
  • Opracowano docelową mapę strumienia wartości zmniejszająca czas Lead Time strumienia wartości o 20%na obszarze giętarek.
  • Opracowano plan wdrożenia rynkowegonowych produktów ekologicznych.
  • Kluczowi pracownicy produkcji zostali przygotowani do funkcji liderów Lean Manufacturing.

Dwa miesiące po zakończeniu projektu doradcy TAW Polska spotkali się z Zarządem firmy, żeby podsumować efekty działań. Okazało się, że prace w firmie nad opracowaniem nowych produktów ekologicznych są już zaawansowane i wchodziły w etap prototypowania. Zarząd firmy wyraził uznanie dla działań, które wspólnie zrealizowaliśmy i chęć dalszej współpracy.