Obraz wart więcej niż tysiąc słów.

„Wszystko chodzi jak w szwajcarskim zegarku…” – czy zawsze?

Celem działu zakupów jest uzyskanie jak najlepszych warunków zakupu. Dział produkcji stawia sobie za cel utrzymanie płynności produkcji, a dla działu jakości kluczowe jest utrzymanie stałych parametrów produktu finalnego.

Kiedy pojawia się stan permanentnej rozbieżności celów pomiędzy działami, powoduje to nieporozumienia i utrudnia sprawną realizację celów zakładu jako całości. 

Planujesz realizację warsztatów, szkoleń lub programów dla menedżerów?

Skontaktuj się z nami

Sytuacja

Dział zaopatrzenia jednego z zakładów globalnego przedsiębiorstwa produkcyjnego stale współpracuje z działami produkcji i jakości. Parametry materiałów i podzespołów kupowanych od dostawców,  a kluczowych dla jakości produktów finalnych, zaczęły się pogarszać. Wpłynęło to oczywiście na proces produkcyji i na liczbę odrzutów, która zaczęła lawinowo rosnąć.

Klient zwrócił się do nas z prośbą o zaproponowanie wspólnego warsztatu dla działów zamówień, produkcji i jakości. Celem nadrzędnym warsztatu było poprawienie komunikacji i współpracy pomiędzy tymi działami.

Zaproponowane rozwiązanie

Po przeprowadzonej diagnozie okazało się, że rzeczywistą przyczyną nieporozumień pomiędzy działem technicznym a działem zaopatrzenia jest słaba znajomość zasad rysunku technicznego przez pracowników działu zaopatrzenia. Brak kompetencji w zakresie analizy rysunku sprawił, że dział zaopatrzenia miał kłopoty z uzgodnieniem parametrów nie tylko z innymi działami w zakładzie, ale także z dostawcami, co skutkowało nieporozumieniami. 

W efekcie zorganizowaliśmy szkolenie dla wszystkich pracowników z rysunku technicznego na poziomie podstawowym, a następni zaawansowanym. Materiałem do zajęć były rzeczywiste rysunki techniczne podzespołów wykorzystywanych w zakładzie – wybrane wspólnie z menedżerami działów technicznych.

Oczekiwana zmiana

Zarówno sami uczestnicy jak i ich współpracownicy zauważyli zmiany w zachowaniu wśród uczestników –  Menedżerowie dużo chętniej i poprawniej się ze sobą komunikowali.

W kontaktach z podwładnymi również zauważono zmianę. Jej kluczowym wskaźnikiem jest zaangażowanie Menedżerów w zaplanowanie działań rozwojowych adresowanych do podwładnych i wsparcie ich rozwoju w bieżącej pracy.