Grywalizacja.

intrygująca odsłona przywództwa

Programy rozwojowe dla najwyższej kadry menedżerskiej kojarzą się zwykle z nużącymi zajęciami w sali szkoleniowej. Przedmiotem rozważań są strategiczne cele firmy, długofalowe plany i finanse. Na tym poziomie czasem umykają podstawowe dla realizacji dalekosiężnych planów kwestie, takie jak relacje z podwładnymi i współpracownikami. 

Planujesz realizację warsztatów, szkoleń lub programów dla menedżerów?

Skontaktuj się z nami

Sytuacja

Pomysł na projekt rozwojowy adresowany do top menedżerów w firmie powstał w oparciu o analizę wyników oceny rocznej metodą 360 stopni oraz analizy testami Hogana, a także obserwacji ich codziennej pracy. Wyniki oceny wskazywały na istnienie ważnych obszarów rozwojowych w zakresie komunikowania się i współpracy pomiędzy menedżerami reprezentującymi różne działy. 

Należało jednak opracować efektywny program rozwojowy w ciekawej, niekonwencjonalnej formie, która byłaby dodatkowym czynnikiem stymulującym dla uczestników, którzy odbyli już serię różnych szkoleń i oczekiwali “efektu świeżości” w działaniach rozwojowych. 

Zaproponowane rozwiązanie

W trakcie zajęć dobieramy metody pracy adekwatnie do sytuacji i wyzwań, jakie stoją przed menedżerami i ich zespołami. Zawsze dbamy, by były to metody, które aktywizują i motywują uczestników do pełnego skorzystania z zajęć. Stosujemy: facylitację, coaching, ćwiczenia, gry i symulacje. W warsztaty wplatamy zadania typu action learning oraz mini-sesje peer coaching coaching oraz inne metody, które pozwalają szybko przekładać nowe umiejętności na poprawę funkcjonowania w życiu i pracy.

Oczekiwana zmiana

Zarówno sami uczestnicy jak i ich współpracownicy zauważyli zmiany w zachowaniu wśród uczestników Menedżerowie dużo chętniej i poprawniej się ze sobą komunikowali.

W kontaktach z podwładnymi również zauważono zmianę. Jej kluczowym wskaźnikiem jest zaangażowanie Menedżerów w zaplanowanie działań rozwojowych adresowanych do podwładnych i wsparcie ich rozwoju w bieżącej pracy.