Wczoraj kolega, dziś przełożony.

Rekrutacja wewnętrzna – szansa czy zagrożenie? Właściwie każda rozwijająca się firma, korzysta z tej możliwości. Jest ona tak samo cenna, jak i… skomplikowana. Niewątpliwie awansowanie sprawdzonych ludzi, których widzi się przy pracy każdego dnia, jest bezpiecznym rozwiązaniem, ale już zbudowanie autorytetu przez nowo mianowanego lidera wśród byłych kolegów, a teraz podwładnych, często nastręcza trudności i jest wyzwaniem dla obu stron. 

Planujesz realizację warsztatów, szkoleń lub programów dla menedżerów?

Skontaktuj się z nami

Sytuacja

Jeden z naszych klientów, w związku z  otwarciem nowej hali produkcyjnej, miał okazję przekonać się jak wielkie to wyzwanie. W procesie rekrutacji wewnętrznej spośród pracowników produkcji wyłoniono kilku utalentowanych liderów. 

W krótkim czasie, okazało się jednak, że nowi liderzy mieli kłopoty w delegowaniu zadań i egzekwowaniu ich wykonania wobec swoich podwładnych – dotychczasowych kolegów. Cześć powierzonych zadań nie była wykonywana, albo była wykonywana nieodpowiednio. Problem stanowiło także udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej. Efektem tej sytuacji był spadek motywacji pracowników.

Zaproponowane rozwiązanie

Powyższe problemy zostały zdiagnozowane w trakcie spotkań z działem HR, liderami nowych zespołów i ich pracownikami. Celem działań, które zaproponowaliśmy, było przygotowanie nowych liderów do wykonywania przydzielonych im zadań oraz dostarczenie narzędzi niezbędnych do pełnienia roli przełożonego.

Podczas warsztatów, uczestnicy poznali podstawowe zasady funkcjonowania i etapy powstawania zespołu, a także role poszczególnych członków. Pracowali nad wzmocnieniem kluczowych umiejętności liderskich: umiejętności komunikacyjnych, delegowania zadań i odpowiedzialności, udzielania odpowiednio sformułowanej informacji zwrotnej oraz radzenia sobie w sytuacjach stresujących.  

Oczekiwana zmiana

Efektem (już po wstępnym treningu) była zauważalna poprawa funkcjonowania zespołów – wzrósł autorytet liderów, którzy potrafili umiejętnie i kompetentnie pokierować zespołem i jego pracą. Udział w warsztatach pozwolił liderom lepiej odnaleźć się w nowej roli, wpłynął na usprawnienie pracy zespołów, co przełożyło się na wzrost poziomu motywacji podwładnych.