Na progu transformacji.

Czasy, kiedy całe życie zawodowe spędzało się na jednym stanowisku, w jednej firmie, minęły zapewnie bezpowrotnie. Aktualnie niezwykle istotna jest otwartość, kreatywność, szybkie adoptowanie się do nowych warunków i oczekiwań. Zarówno cennie jest szybkie uczenie się, co oduczanie treści nieaktualnych i zbędnych. Nurt ten nie mógł nie odbić się echem w strukturach firm, które żeby przetrwać musiały rozważyć pójście do przodu. Niewątpliwie jedną z takich holistycznych zmian jest zmiana organizacji firmy z hierarchicznej na projektową. Co ważniejsze zmiana musiała nastąpić w mentalności ludzi – pracowników, którzy te firmy tworzą.

Planujesz realizację warsztatów, szkoleń lub programów dla menedżerów?

Skontaktuj się z nami

Sytuacja

Pomimo wieloletniej współpracy pomiędzy pracownikami działów administracyjnych jednej z firm, zauważono spadek zaufania oraz coraz większe problemy w kontaktach interpersonalnych. Sytuacja ta negatywnie odbijała się na projektach wewnętrznych. 

Po rozmowach z pracownikami, okazało się, że problemy i sytuacje konfliktowe w zespole, nie wynikają z długoletniej współpracy, ale z coraz częstszego działania pod presją czasu oraz szybko rosnącej liczby zadań nierutynowych wymagających nieszablonowego i kreatywnego myślenia.

Zaproponowane rozwiązanie

W odpowiedzi na zauważone problemy, zaproponowaliśmy warsztaty integracyjne w duchu współpracy, radzenia sobie w sytuacjach psychologicznie trudnych, komunikacji i asertywności. 

Warsztat zaplanowano, jako ciąg naprzemiennych i powiązanych ze sobą zadań logicznych, sprawnościowych i komunikacyjnych, analogicznych do pracy w środowisku projektowym.

  • Pierwszego dnia treningu uczestnicy zostali podzieleni na grupy, których zadaniem było odkrycie zagadki kryminalnej. Scenariusz wyprawy objął również zadania z zakresu skutecznego działania w zespole, których wykonanie było możliwe jedynie na drodze współpracy. Prawdziwą dawkę emocji natomiast niosły ze sobą zadania związane ze sportami ekstremalnymi. Dla osiągnięcia sukcesu ważne były umiejętności analizy, obserwacji i kreatywność.

Uczestnicy doskonale poradzili sobie z zadaniami, wzajemnie się wspierając, mobilizując i motywując, osiągnęli cel. 

  • Drugi dzień został poświęcony doskonaleniu umiejętności komunikacyjnych. Uczestnicy wzięli udział w czterech mini grach strategicznych, z których wyciągnęli wnioski nt. zasad komunikacji w zespole i projekcie, udzielania instrukcji, współpracy, komunikacji w sytuacjach trudnych oraz strategii kontaktów
    z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Jednym z głównych tematów dyskusji była także umiejętność obrony własnego interesu przy jednoczesnym dbaniu o interes współpracownika. 

Oczekiwana zmiana

Już w trakcie trwania warsztatu można było zauważyć zmianę w komunikacji pomiędzy uczestnikami. Wypracowane przez nich wnioski, zostały również wdrożone w życie już po szkoleniu, owocując bardziej owocną pracą projektową.