Projekty i innowacje

Wiele organizacji stawia sobie za cel bycie innowacyjną i zwinną. Osiągnięcie takiego stanu wymaga jednak czegoś więcej niż “tylko” odpowiednich kompetencji pracowników oraz przemodelowania struktury firmy. Kluczowe jest ciągłe budowanie kultury organizacyjnej, która wspiera pracę projektową i innowacyjność poprzez otwartą komunikacją i poczucie wspólnego celu.

Jak działamy?

1

Zdiagnozujemy Twoje potrzeby

Punktem wyjścia jest informacja czy będziemy pracować w ramach istniejących raz i sposobów zarządzania projektami w organizacji czy może jesteśmy zaproszeni do ich przemodelowania. W pierwszym przypadku określimy zakres naszych działań na podstawie wywiadów czy badań ankietowych. Drugi wariant wymaga bardziej strategicznego namysłu nad tym czemu zmiana ma służyć i jakie cele organizacja planuje osiągnąć dzięki jej wdrożeniu. Wykorzystamy szersze spektrum narzędzi, np. warsztat strategiczny lub analizę dojrzałości projektowej organizacji.

2

Zastosujemy odpowiednie metody

W zależności od uzgodnionego scenariusza działań będziemy kłaść nacisk na rozwijanie kompetencji kierowników projektów i ich zespołów (np. szkolenia, seminaria, webinary) lub zaprosimy zespół do pracy w trybie warsztatowym. W drugim wariancie Nasi konsultanci w trakcie moderowanych sesji będą, wraz z zespołem zadaniowym, stopniowo rozwiązywać zidentyfikowane problemy lub opracowywać kolejne elementy docelowego modelu zarządzania projektowego w organizacji.

3

Stworzymy uszyte na miarę rozwiązanie - szkolenie, warsztat, program rozwojowy

 • Programy rozwojowe dla kierowników projektów
 • Warsztaty budowania dedykowanych metodyk zarządzania projektami w organizacji
 • Dzielenie się wiedzą i rozwój kompetencji wewnątrz zespołu PMO/PM
 • Szkolenia i warsztaty w zakresie metodyk klasycznych PRINCE2, PMBOK
 • Szkolenia i warsztaty w zakresie metodyk zwinnych SAFe 5.0, Agile, SCRUM
 • Wsparcie w budowaniu biura zarządzania projektami PMO/BZP
 • Doskonalenie kompetencji i wzmacnianie spójności zespołów projektowych
 • Procesy i standardy w zarządzaniu projektami – opracowanie, ulepszenie, wdrożenie
 • Zarządzanie portfelem projektów – w trójkącie biznes – IT – biuro projektów
 • Budowa i rozwój struktury zespołu PM, modelowanie ścieżek kariery
 • Szkolenia dla biznesu – organizacja projektu, podział ról i obowiązków
 • Narzędzia zarządzania projektami i ich optymalne wykorzystanie
 • Ocena dojrzałości projektowej organizacji, budowa map rozwoju 
 • Metryki / KPI – pomiar efektywności wewn. organizacji PM i komunikacja na zewnątrz
 • Project assurance – zapewnienie jakości w pracy Project Managera
 • Rozwój modelu cyklu życia projektu w organizacji

Chcesz zbudować organizację zarządzaną projektowo lub doskonalić kompetencje kierowników i zespołów projektowych?

Zostaw nam kontakt
Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą we wskazanym terminie

  *pole wymagane Administratorem danych osobowych jest KnowHub sp. z.o.o ul. Robotnicza 50 53-608 Wrocław. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będa przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z polityką prywatności.