Demo Day / 17.02 / Zdalni – zintegrowani! Jak wzmacniać zespoły pracujące zdalnie?

News > Demo Day / 17.02 / Zdalni – zintegrowani! Jak wzmacniać zespoły pracujące zdalnie?

Z danych Eurostatu wynika, że w ubiegłym roku 8,9% zatrudnionych Polaków pracowało zdalnie (średnia roczna). Choć liczba nie wydaje się być duża, to i tak oznacza wzrost o blisko 94% z latami poprzedzającymi pandemię.

Wydaje się, że trend ten nadal będzie znaczący w najbliższym czasie, ze względu na już zdobyte doświadczenia, ale również w związku ze zmianami jakie jeszcze w tym roku pojawią się w Kodeksie Pracy w wyniku wdrożenia dyrektywy unijnej dotyczącej work life balance, która ma m.in. normować zagadnienie dostępu pracowników-rodziców do elastycznych warunków pracy.

Z rozmów z zaprzyjaźnionymi HR-mi, wynika, że duża liczba pracowników deklaruje, że elastyczność organizacji pracy jest dla nich bardzo istotna. Jednocześnie wiele osób pracujących już w zespołach rozproszonych sygnalizuje, że najdotkliwsze w tym sposobie świadczenia pracy, jest brak integracji z zespołem.

Przed czasem pandemii, integracja pracowników miała miejsce najczęściej „przy okazji”. Przy okazji parzenia kawy, wspólnego wyjścia na lunch, wyjazdu do klienta i rozmów w trasie, czy zauważenia zdjęcia na biurku i rozpoczęcia rozmowy. Z dnia na dzień, w wielu organizacjach ta forma integracji praktycznie zniknęła. Dodatkowo spotkania integracje, które w wielu firmach były coroczną tradycją, zmieniły swój charakter ze względu na obostrzenia lub zostały odwołane.

Jak w takim razie zintegrować ludzi? Jak wzbudzić w pracownikach poczucie przynależności do zespołu / do organizacji? Jak zintegrować nowych pracowników, którzy rozpoczęli pracę od razu w modelu zdalnym? I dlaczego warto to robić?

Zagrożeniami jakie widzimy, w sytuacji rozluźnienia więzi w zespołach, są coraz mniejsze poczucie przynależności i zaufania do członków zespołu. Może to skutkować:

  • mniej efektywną, za to bardziej zbiurokratyzowaną  komunikacją,
  • „rozmyciem” kultury organizacyjnej i większym nastawieniem na rywalizację pomiędzy członkami zespołu,
  • w ostateczności większą rotacją pracowników, którzy nie czując się częścią zespołu, nie znając współpracowników, dużo łatwiej podejmują decyzję o zmianie miejsca pracy.

Tymczasem, zintegrowane zespoły:

  • w sposób naturalny regulują zachowania zmierzające do rywalizacji, czy konfliktu,
  • mają poczucie wspólnego celu,
  • znają swoje mocne i słabe strony, co pozwala efektywniej realizować powierzone zadania,
  • wiedzą, że każdemu może zdarzyć się tzw. gorszy dzień,
  • i wiedzą, że wypicie wspólnie kawy (nawet wirtualnie) w przyjaznej atmosferze, może zaowocować nowym pomysłemJ

Jako, że wszystko wskazuje, iż praca zdalna zostanie z nami na dłużej, rozwiązaniem jakie widzimy jest nauczenie się tego, jak budować relacje, komunikować się, jak projektować epizody i procesy integrowania zespołu, tak żeby praca była nie tylko efektywna, ale także dawała poczucie przynależności do zespołu.

Zapraszamy na sesję mikrolearning, która  traktuje o tym, jak integrować zespoły rozproszone – www.demoday.knowhub.pl