Demo Day / 17.02 / Jak HR i menedżerowie mogą stać się wsparciem pracowników?

News > Demo Day / 17.02 / Jak HR i menedżerowie mogą stać się wsparciem pracowników?

Dlaczego ludziom się „już nie chce”? Dlaczego ich zaangażowanie wyraźnie maleje i nie czują już pasji, którą mieli w sobie wcześniej? Jedną z odpowiedzi na powyższe pytania jest wypalenie zawodowe.

Wypalenie zawodowe, czyli stan psychologiczny, który jest reakcją organizmu na długotrwały stres związany z pracą zawodową. Objawia się on w trzech wymiarach: emocjonalnym, interpersonalnym i poznawczym.

Do najczęściej odczuwanych i zarazem obserwowanych przez otoczenie objawów należą:

 • poczucie nadmiernego obciążenia pracą i wyczerpania,
 • brak energii, ciągłe zmęczenie, niezdolność do regeneracji,
 • niechęć do pracy, brak satysfakcji i przyjemności z jej wykonywania,
 • spadek zaangażowania w czynności zawodowe,
 • obniżone poczucie własnej kompetencji i skuteczności,
 • negatywne, cyniczne podejście do klientów i współpracowników,
 • obniżony nastrój, rozdrażnienie, wybuchy gniewu,
 • apatia,
 • zaburzenia snu,
 • problemy z koncentracją,
 • obniżenie odporności i objawy somatyczne.

Niestety nie ma możliwości wskazania jednej konkretnej przyczyny wypalenia zawodowego. Na pewno na pojawienie się go mają wpływ czynniki wewnętrze, tj. niska samoocena, nadwrażliwość, perfekcjonizm, niski poziom odporności na stres i brak kompetencji radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Kiedy dodatkowo pracownik przeżywa długotrwały stres, ma nadmiar obowiązków, pracuje pod presją czasu, pracuje w skonfliktowanym lub rywalizującym otoczeniu, nie ma wsparcia i możliwości rozwoju, czuje się niedoceniany, albo spotykają go niepowodzenia pomimo dużego wysiłku włożonego w realizację zdań, może się okazać, że początkowe zmęczenie i niechęć ewoluuje w wypalenie zawodowe.

Wypalenie zawodowe przynosi oczywiście negatywne skutki osobie, która go doświadcza. Nie pozostaje jednak bez znaczenia dla organizacji w której pracuje. Pracownik cierpiący na wypalenie zawodowe pracuje mniej efektywnie, wzrasta ilość jego absencji, w ostateczności może zrezygnować z pracy.

Co zatem może zrobić HR i menedżerowie, żeby wspierać pracownika i utrzymać jego dobrostan psychiczny? Jakie działania profilaktyczne podjąć? Co poza wypaleniem zawodowym może powodować brak zaangażowania i niechęć do realizowanych dotychczas zadań? Gdzie postawić granice interwencji, jaką można podjąć w miejscu pracy?

Znalezienie odpowiedzi na powyższe pytania może być szczególnie ważne w najbliższym czasie, ponieważ od 1 stycznia tego roku wypalenie zawodowe zostało ujęte w klasyfikacji ICD, co oznacza, że jest uznawane za chorobę i pracownikowi, u którego je zdiagnozowano przysługuje zwolnienie lekarskie na regenerację.

Zapraszamy do udziału w sesji mikrolearning – „Jak HR i menedżerowie mogą stać się wsparciem pracowników?” – organizowanej w ramach KnowHub Demo Day’22. Razem z naszym ekspertem poszukamy odpowiedzi na powyższe pytanie.

Więcej informacji i zapisy na bezpłatne mikrolekcje w ramach Demo Day: www.demoday.knowhub.pl

Zapraszamy!