Demo Day / 17.02 / Rozwój menedżerów oparty o dane

News > Demo Day / 17.02 / Rozwój menedżerów oparty o dane

“Czucie i wiara silniej mówi do mnie niż mędrca szkiełko i oko” (A.Mickiewicz „Romantyczność”)

Bardzo często praca w HR postrzegana jest jako zajęcie oparte wyłącznie o „czucie i wiarę”, czyli kompetencje komunikacyjne, interpersonalne, inteligencję emocjonalną i umiejętność budowania dobrych relacji. Tymczasem realizacja zadań związanych z badaniem rynku, szacowaniem zapotrzebowania na pracowników, czy przygotowywaniem wskaźników i wag poszczególnych kompetencji np. do opisów stanowisk, wymaga kompetencji analitycznych. W świecie HR te dwa komponenty – „czucie” i „szkiełko” muszą się spotkać, żeby podejmowane decyzje i działania miały uzasadnienie biznesowe.

W związku z rosnącą rolą technologii informacyjnej w prawie każdej dziedzinie życia, wydaje się, że również praca w działach HR będzie w coraz większym stopniu bazować na technologii. Co za tym idzie, kompetencje analityczne będą niebawem niezbędne w działach HR.

Wykorzystanie analityki HR niesie za sobą nowe możliwości i korzyści dla organizacji, ponieważ właśnie takie podejście pozwala przejść z poziomu raportowania uzyskanych danych, do poziomu wyciągania wniosków, łączenia faktów i poszukiwania rozwiązań problemów.

Ponadto, podejmowanie decyzji w oparciu o dane i fakty, a nie w oparciu o przeczucia i intuicję, są szansą dla działów HR na zwiększanie swojej roli w organizacji, ponieważ takie podejście w sposób bezpośredni przełoży się na efektywność i optymalizowanie realizacji celów biznesowych. W przeddzień ocen okresowych, proponujemy udział w sesji mikrolearning poświęconej metodom badania kompetencji menedżerów, i przede wszystkim temu, jak dane uzyskane z badań można interpretować i przekuwać na dalsze działania. Spotkanie to będzie dobrą okazją do rozwijania kompetencji analitycznych 🙂

Zapisy i rejestracja na www.demoday.knowhub.pl – zapraszamy 🙂