Webinar: Komunikacja w projektach HR-wyzwania i przykłady

Dobre praktyki i narzędzia stosowane w zwinnym zarządzaniu projektami w sferze IT lub produkcyjnej mogą być zaadoptowane również do rzeczywistości HR. Podczas tego Webinaru Marcin Jasiński pokazuje jak można to ćwiczyć i wdrażać.

ProwadzącyMarcin Jasiński
Pomocne dlaspecjalistów/ek i menedżerów/ek z obszarów związanych z zarządzaniem kapitałem społecznym organizacji.