Agility w HR

Współczesne działy i zespoły HR realizują zarówno zróżnicowane zadania i procesy biznesowe, jak i strategiczne projekty, które są narażone na ryzyka związane z niesprecyzowanym zakresem, ograniczonymi zasobami, czy wymagającymi interesariuszami.

Dobre praktyki i narzędzia stosowane w zwinnym zarządzaniu projektami w sferze IT lub produkcyjnej mogą być zaadoptowane również do rzeczywistości HR. Pokazujemy jak można to ćwiczyć i wdrażać. Szkolenie adresowane jest zarówno do osób zarządzających projektami, bądź wchodzących w skład zespołów projektowych z ramienia HR, jak i osób, które mają definiować, wdrażać lub promować zwinność w swojej organizacji.

warsztat

6x4h

online

Kategorie: , ,
Opis
Osoby prowadzące
Jak przebiegają zajęcia?
Opinie (0)

Czego się nauczysz?

Dzięki udziałowi w warsztacie m.in:

 • poznasz założenia metodyk klasycznych i zwinnych (AGILE),
 • przećwiczysz planowanie projektów, aby obyły się pominięć i błędów,
 • wykorzystasz narzędzia do śledzenia harmonogramów i budżetów, które zapewnią realizację projektu zgodnie z planem.

Zagadnienia poruszane w trakcie zajęć:

Moduł 1. Wprowadzanie podejścia Agile do HR:

 • Uwarunkowania wpływające na organizacje, pracowników i realizowane projekty. Wybrane trendy ekonomiczno-społeczne oraz technologiczne. Transformacja cyfrowa;
 • Projekty, procesy i zadania współczesnego HR;
 • Refleksje nt. struktur organizacyjnych i projektowych – szanse i zagrożenia;
 • Zalety i wady “tradycyjnego” (kaskadowego) zarządzanie projektami;
 • Zwinne metodyki w kontekście projektów HR – wybrane bariery oraz pola do adaptacji.

Moduł 2. Wprowadzanie do zwinności (agility) w HR. Inicjowanie i planowanie projektu:

 • Agileagile, czy agility? Geneza i rozumienie;
 • Wymiary zwinności – mindsetleadership, zespół, organizacja;
 • Kaskadowe, zwinne i hybrydowe zarządzanie projektami – porównanie koncepcji, główne elementy i rekomendowane zastosowania;
 • Przygotowanie i uruchomienie projektu. Faza przedprojektowa, definiowanie wymagań, zakresu i kryteriów sukcesu. User stories;
 • Interesariusze – identyfikacja i zarządzanie komunikacją;
 • Planowanie czasu, zakresu i zasobów projektowych.

Moduł 3. Zwinne zarządzanie projektami HR z wykorzystaniem narzędzi agile:

 • Backlog, czyli o planowaniu i priorytetyzowaniu pracy;
 • Role i podział obowiązków w projektach zwinnych;
 • Wprowadzenie do SCRUM w kontekście projektów IT w HR;
 • Kanban w HR. Zastosowanie, zalety i ograniczenia;
 • Dodatkowe narzędzia i dobre praktyki wspierające zwinność w HR;
 • Moduł MS Teams.

Moduł 4. Lateral leadership — budowanie pozycji i wpływu HR:

 • Gry w miejscu pracy – role i postawy przyjmowane przez ludzi w relacjach zawodowych;
 • Środowisko zaufania – co wzmacnia a co niszczy relacje oparte na zaufaniu;
 • Jeśli nie pozycja władzy, to co?;
 • Eskalacja jako narzędzie, a nie zagrożenie – umiejętne angażowanie menedżerów wyższego szczebla w podejmowanie decyzji;
 • Jak delegować bez formalnego zwierzchnictwa?;
 • Push-pull, Waterfall-Agile, jakość-szybkość, śledzenie-zaufanie, przyciąganie-ścieranie – identyfikowanie obszarów potencjalnie konfliktowych i profilaktyka konfliktu;
 • Designed Alliance – uczciwe reguły funkcjonowania zespołu;
 • Poruszanie się po złożoności – tworzenie i utrzymywanie mapy zarządzania interesariuszami.

Moduł 5. HR jako ambasador kultury agile w organizacji:

 • „No blame culture” = „fearless culture”;
 • Wychodzenie poza strefę komfortu;
 • Celebrowanie porażek. „Celebration Grid”, Tablica Celebracji porażek i zmiana sposobu myślenia o porażkach, promowanie eksperymentowania;
 • Retrospektywa w kontekście wymiany wiedzy, „knowledge exchange”;
 • Repozytoria wiedzy;
 • Feedback. Model WRAP feedback. Feedforward;
 • Motywacja. Motywowanie na bazie wartości „Champfrog”. Karty motywacji Moving Motivators.

Moduł 6. Zwinny projekt rozwoju kompetencji menedżerów – praca z Case Study:

 • Wprowadzenie Case Study;
 • Definiowanie projektu rozwojowego dla kadry menedżerskiej:
  • Cele i priorytety projektu,
  • Struktura zadań w projekcie,
  • Decyzje „kup lub zrób”,
  • Harmonogram projektu,
  • Kalkulacja budżetu projektu;
  • Zmiana w projekcie wdrożeniowym:
   • Zmiana zakresu projektu w wyniku decyzji Sponsora,
   • Reorganizacja WBS, harmonogramu i budżetu projektu,
   • Zmiana podziału zadań w zespole projektowym.


Osoby prowadzące

Anna Selwakowska-Domańska – praktyk biznesu z ponad 18-letnim doświadczeniem w międzynarodowych organizacjach.

Certyfikowany coach, dyplomowany Trener Biznesu i Zarządzania, akredytowany trener Insights Discovery, certyfikowany trener-facilitator zwinnego zarządzania zasobami ludzkimi na bazie Agile: Management 3.0.

Pasjonatka dzielenia się wiedzą w j.polskim / angielskim zarówno podczas szkoleń stacjonarnych, jak i online. Asesor podczas sesji Assessment & Development Center, prelegentka na konferencjach HR-owych, wykładowca i mentor na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie i Wrocławiu, autorka publikacji branżowych, Członkini m.in. Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami – PSZK  oraz Dolnośląskiego Forum HR DFHR. Od lat wdraża Insights Discovery w zespołach w Polsce i za granicą.

Realizowała szkolenia m.in. dla: Whirlpool Company Polska.

 


Marcin Jasiński – certyfikowany Project i Program Manager (PMP, PRINCE2 Practicioner) z wieloletnim doświadczeniem projektowym.

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Trener oraz wykładowca akademicki w Collegium Civitas w Warszawie oraz Uniwersytecie SWPS. Prowadzi przedmioty z zakresu marketingu i sprzedaży. Zarządzał projektami oraz zespołami w sferze publicznej i prywatnej, m. in. w firmach Credit-Suisse, Hewlett-Packard, UBS. Pracuje głównie z zespołami projektowymi i menedżerami projektów oraz początkującymi liderami zespołów.

W swojej pracy wykorzystuję: studia przypadków, symulacje, infografiki i mapy myśli, konsultacje oraz inne narzędzia sprawdzone w ramach pracy dydaktycznej na uczelniach wyższych.

Realizował szkolenia m. in. dla: 3M, Acturis, ASP we Wrocławiu, Biuro Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, Collegium Civitas, Credit-Suisse, HPE, Krajowy Fundusz Dzieci, Politechnika Częstochowska, UBS, Uniwersytet SWPS, Uniwersytet Wrocławski, Urząd Miasta Wrocławia.


Adam Fiącek – doświadczony szkoleniowiec i certyfikowany coach.

Praktyk szkoleń prowadzonych zgodnie z metodyką nauki przez doświadczenie – najskuteczniejszej w nauczaniu ludzi dorosłych.

Przez kilka lat pracował na stanowisku menadżerskim w organizacji międzynarodowej. Autor narzędzi badania potencjału zawodowego, satysfakcji pracowniczej i skuteczności oraz publikacji z zakresu zarządzania kadrami, kapitałem intelektualnym i zastosowania alternatywnych wariantów zatrudnienia. Ekspert zarządzania w obszarze zarządzania elastycznymi relacjami pracowniczymi, zarządzania projektami, myślenia systemowego, leadership, organizacji uczącej się. Posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu i prowadzeniu programów szkoleniowych dla osób z biznesu i organizacji non-profit, piastujących różne stanowiska, w tym również menadżerów, trenerów i mentorów wewnętrznych.

Realizował szkolenia m.in. dla: Colas, Xeos, Colgate-Palmolive Services, Schneider Electric Polska.


Paweł Gębaczyk – certyfikowany Project Manager (IPMA, PRINCE2).

Ekspert w zakresie praktyk, narzędzi i projektów L&D. Zarządza projektami szkoleniowymi, doradczymi i badawczymi od ponad 16-tu lat. Szef firmy szkoleniowej KnowHub Sp. z o.o.

Zarządzał kilkudziesięcioma projektami rozwojowymi dla kadr organizacji komercyjnych i publicznych, w tym kilkoma o wartości przekraczającej 1 mln złotych. Projektował i koordynował również projekty doradcze i badawcze. Planował i realizował projekty m.in. w firmach produkcyjnych, finansowych, handlowych oraz podmiotów publicznych. Między innymi dla : LG Chem Wrocław Energy, 3M, Apator, PCC Rokita, MPiPS, Vorwerk, Autoliv i wielu innych.

 

Jak przebiegają zajęcia?

Warsztaty będą realizowane w formule online. Każdy moduł trwa po 4 godzin dydaktycznych. Wielkość grupy powinna umożliwić efektywną pracę i naukę, a w wariancie online jest to maksyamlnie 12 osób.

W trakcie zajęć osoba prowadząca wykorzysta aktywizujące metody pracy: ćwiczenia, symulacje oraz scenki. Każda sekcja zajęć będzie podsumowana w dyskusji grupowej, co będzie okazją do podzielenia się doświadczeniami i dopytania o interesujące uczestników aspekty.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Agility w HR”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *