Projekt unijny

KnowHub Sp. z o. o. realizuje projekt:
Zwiększenie konkurencyjności usług KnowHub poprzez automatyzację i cyfryzację procesu
planowania i organizacji sesji mentoringowych

Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji –
Bony na cyfryzację Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Wartość dofinansowania: 69 013,47

Nr Umowy: POIR.02.00-02-0396/21

Instytucja pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności spółki, czego efektem będzie wdrożenie na rynek
nowej usługi w postaci platformy mentoringowej online w 12 miesięcy od rozpoczęcia realizacji
projektu.

Strona projektu: www.GrowMate.pl

Od powstania firmy zrealizowaliśmy kilka tysięcy dni szkoleń w ramach projektów komercyjnych i dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 

Każdy z naszych projektów poprzedzamy solidną diagnozą. Jej forma zależy od typu i skali zadania, które stawia przed nami klient. Czasem jest to pojedynczy wywiad telefoniczny a czasem procedura diagnostyczna adekwatna do typu projektu, na przykład: typu audyt procesów, badanie ankietowe, Development Center lub inne rozwiązanie.

Wierzymy, że żadna zmiana nie będzie trwała, jeśli nie uda się przekonać do niej  ludzi w organizacji. Wiele z naszych projektów realizują zespoły tworzone przez specjalistów/tki (np. Lean Management, marketing etc.), i ekspertów/tki w zakresie przywództwa, którego rolą jest wspieranie menedżerów wdrażających nowe rozwiązanie.

Dbamy o to, by sprawnie zarządzać projektami rozwojowymi i doradczymi. Stosujemy narzędzia zaczerpnięte z metodyk zarządzania projektami: harmonogramy, budżety czy podział zadań. Nasi Partnerzy zawsze wiedzą, w którym punkcie projektu się znajdujemy, czego się spodziewać i jak się do kolejnego kroku przygotować.