Webinar: KPI w HR

„Jeśli nie mierzysz nie zarządzasz”. Ta prawda dotyczy też funkcji HR. Jak wyselekcjonować i systematycznie monitorować kluczowe KPI dotyczące kapitału ludzkiego? Właśnie o tym opowiada Adam Fiącek podczas tego Webinaru.

ProwadzącyAdam Fiącek
Pomocne dlaspecjalistów/ek i menedżerów/ek z obszarów związanych z zarządzaniem kapitałem społecznym organizacji.