Demo Day / 17.02 / Wellbeing zaczyna się w domu

News > Demo Day / 17.02 / Wellbeing zaczyna się w domu

„W zdrowym ciele, zdrowy duch” – tak w uproszczeniu można opisać główny nurt benefitów, które jeszcze do niedawna należały do grona tych najczęściej oferowanych i najbardziej pożądanych. Przez lata prywatna opieka medyczna, dofinansowanie aktywności fizycznej, czy owocowe czwartki, były bardzo atrakcyjnym dodatkiem do wynagrodzenia.

Sytuacja popularności wyżej wymienionych benefitów mocno zweryfikowała się w ostatnim dwóch latach, kiedy nie każde rozwiązanie miało realną szansę na realizację, a jednocześnie pojawiły się odmienne potrzeby wśród pracowników. Potrzeby często wynikające z pracy zdalnej, hybrydowej, sprawowania opieki nad dziećmi w związku z zamknięciem placówek wychowawczo-edukacyjnych.

Polacy od lat wskazują rodzinę, jako jedną z najważniejszych dla nich wartości. Jednocześnie jesteśmy w pierwszej trójce krajów pod względem wypalenia rodzicielskiego („Paren­tal Bur­nout Aro­und the Globe: a 42-Coun­try Study”, Uniwersytetu UCLouvain), czyli stanu wyczer­pa­nia fizycz­nego i men­tal­nego, który jest rezulta­tem dłu­go­trwa­łego, nadmier­nego stresu bez moż­li­wo­ści zba­lan­so­wania go.

Nie bez znaczenia jest również aktualna sytuacja pandemiczna i wzrost ilości pracowników wykonujących swoją pracę zdalnie. We wrześniu 2020 roku portal Pracuj.pl przeprowadził badanie wśród swoich użytkowników wychowujących dzieci i pracujących zdalnie. Z wyników badań wynika, że:

  • 2/3 badanych osób zadeklarowało, że zamknięcie szkół i przedszkoli, jest dla nich dużą komplikacją w realizacji zadań zawodowych,
  • 57% badanych ma problem z rozdzieleniem czasu prywatnego i życia zawodowego,
  • zdecydowana większość częściej pracuje w niestandardowych godzinach, np. wcześnie rano lub w nocy,
  • łączenie roli rodzica i pracownika sprawia im trudność (potwierdza to badanie Hays „Kobiety na rynku pracy 2021”, w którym 67% kobiet i 43% mężczyzn zadeklarowało trudność w łączeniu ról).

Dodatkowo, jak wynika z badania  “Płeć, rodzicielstwo i rozwój pracy zdalnej podczas pandemii” przeprowadzonego przez grupę badaczy z University of Pennsylvania, University of Texas-Austin i New York University, w czasie pandemii, to na kobiety pracujące zdalnie spadł największy ciężar opieki nad dziećmi i zajmowania się domem.

Wyniki powyższych badań jednoznacznie wskazują, że łączenie pracy i rodzicielstwa (szczególnie w warunkach pracy zdalnej) jest dużym obciążeniem dla pracownika-rodzica, a dążenie do wykazania się na gruncie zawodowym, i jednocześnie satysfakcjonujące pełnienie roli rodzicielskiej jest niemałym wyzwaniem.

Jak zatem organizacja może zadbać o dobrostan pracownika? Jak może wspierać go w realizacji wartości, które pracownik deklaruje jako najważniejsze? Jakie kompetencje można wzmocnić, żeby łączenie pracy i rodzicielstwa było łatwiejsze?

Podczas sesji mikrolearning chcemy pochylić się nad tym tematem, ponieważ zauważamy jak duże znaczenie ma obecnie wsparcie psychologiczne pracownika, i jak cennym benefitem może stać się na rynku pracy wsparcie w zakresie łączenia ról.

Zapraszamy do udziału – www.demoday.knowhub.pl 🙂