AI w HR

News > AI w HR

W ostatnich tygodniach przelał się przez media temat wykorzystania sztucznej inteligencji. Od kilku tygodni śledzimy ten wątek, testujemy dostępne narzędzia i zastanawiamy się jak to wpłynie na naszą pracę i potrzeby klientów.

Już niebawem, bo 16. i 23. marca odbędą się webinary (live via ZOOM), w trakcie których wraz z naszym trenerem Adamem Fiąckiem podzielimy się naszymi znaleziskami i przemyśleniami.

A co AI „sądzi” o tym, jak wpłynie na pracę działów związanych z kapitałem ludzkim? Zobaczcie co potrafi wygenerować ChatGPT na odpowiednio zadane pytanie (prompt).

<w nawiasach dodaliśmy uwagi i komentarze pochodzące od człowieka>

ChatGPT o AI w HR:

W ciągu najbliższych 5 lat można oczekiwać, że AI będzie coraz bardziej powszechnie wykorzystywane w działaniach HR w firmach. Prognozy i raporty pokazują, że technologia ta będzie miała duży wpływ na funkcjonowanie działów zajmujących się kapitałem ludzkim, a także na pracę samej kadry zarządzającej.

Według badania “Future of HR 2021” przeprowadzonego przez Deloitte, 64% firm planuje inwestycje w technologie HR, a 71% badanych twierdzi, że sztuczna inteligencja będzie miała znaczący wpływ na ich funkcjonowanie w ciągu najbliższych 3-5 lat. Raport “The State of AI in Talent Acquisition” przygotowany przez Ideal, wskazuje, że w 2022 <ChatGPT powołał się na stare prognozy, które się nie sprawdziły> roku ponad połowa pracodawców będzie stosować AI w procesie rekrutacji.

Najważniejsze zmiany, jakie można przewidzieć w pracy działów HR w firmach to:

  1. Automatyzacja procesów rekrutacyjnych, co przyspieszy procesy i zredukuje koszty związane z rekrutacją. AI umożliwi automatyczne przesiewanie kandydatów, prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych i tworzenie ofert pracy.
  2. Wykorzystanie AI w zarządzaniu zespołami, co pozwoli na analizę danych dotyczących produktywności, obecności i zaangażowania pracowników. Dzięki temu kadra zarządzająca będzie mogła w pełni wykorzystać potencjał zespołu i zwiększyć jego efektywność.
  3. Analiza danych i planowanie rozwoju kariery pracowników, co pozwoli na lepsze dopasowanie ich umiejętności i potrzeb firmy. Dzięki temu możliwe będzie szybsze i bardziej precyzyjne rozwoju kariery pracowników, co wpłynie pozytywnie na ich zaangażowanie i motywację.
  4. Wdrażanie i wykorzystywanie AI w codziennej pracy w firmach wymaga posiadania nowych kompetencji przez pracowników, a także kształtowania nowych umiejętności wśród kadry zarządzającej. Wprowadzenie sztucznej inteligencji do pracy zespołu oznacza potrzebę poznania nowych narzędzi i metod pracy, a także dostosowanie sposobu myślenia do wymagań nowoczesnego środowiska biznesowego.
  5. Jedną z najważniejszych kompetencji, jakie będą wymagane w związku z AI, jest zdolność do analitycznego myślenia i umiejętność pracy z danymi. Wymaga to od pracowników zrozumienia, jak AI działa, jakie dane są potrzebne do jego funkcjonowania i jak interpretować wyniki analizy danych. W przypadku kadry zarządzającej, będzie to również umiejętność wyciągania wniosków z analizy i podejmowanie decyzji biznesowych opartych na danych.
  6. Kolejną ważną kompetencją jest zdolność do uczenia maszynowego. W przypadku rekruterów, będzie to umiejętność szkolenia algorytmów rekrutacyjnych, aby mogły one dokładniej dobierać kandydatów. W przypadku specjalistów od analizy danych, będzie to umiejętność szkolenia modeli predykcyjnych, aby były bardziej skuteczne w przewidywaniu wyników biznesowych.
  7. Ważną umiejętnością, która będzie wymagana w pracy z AI, jest także umiejętność przetwarzania języka naturalnego (Natural Language Processing – NLP). Pracownicy muszą umieć interpretować treści generowane przez systemy AI oraz przekazywać informacje zrozumiałe dla systemów AI.
  8. Inną ważną kwestią jest także umiejętność pracy w zespołach składających się z ludzi i systemów AI. Pracownicy muszą umieć korzystać z różnych narzędzi, takich jak systemy CRM, chatboty czy wirtualni asystenci, aby zwiększyć efektywność pracy zespołu.
  9. Wreszcie, kluczowe jest także posiadanie umiejętności kreatywnego podejścia do problemów. Pracownicy muszą być w stanie wykorzystać możliwości, jakie daje AI, aby wyprzedzać konkurencję i wdrażać innowacyjne rozwiązania.

Warto jednak pamiętać, że AI nie zastąpi w pełni ludzkiego czynnika w działaniach HR i że nadal wymaga toczącej się przez ludzi dialogu z kandydatami i pracownikami.

Źródła:

Deloitte “Future of HR 2021”: https://www2.deloitte.com/global/en/pages/human-capital/articles/future-of-hr.html

Ideal “The State of AI in Talent Acquisition”: https://ideal.com/resources/the-state-of-ai-in-talent-acquisition/

Gartner “How AI Will Impact Employee Experience and HR”: https://www.gartner.com/smarterwithgartner/how-ai-will-impact-employee-experience-and-hr/

Co o tym sądzicie?

Na nas robi to kolosalne wrażenie i w miarę możliwości wdrażamy ChatGPT, ale też inne narzędzia oparte o AI do naszej pracy. W ciągu kilku ostatnich tygodni zaoszczędziliśmy już w naszym zespole co najmniej kilka dni roboczych.

Zapisz się na webinary – 16 i 23.03.2023

Twój adres email
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Twoje imię
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Twoje nazwisko
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Twój numer telefonu
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Nazwa Twojej firmy
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Musisz wyrazić zgodę, jeżeli chcesz zapisać się na szkolenie. Pomagamy i szkolimy od lat, nie wysyłamy SPAMU.
Musisz wyrazić zgodę, jeżeli chcesz zapisać się na szkolenie. Pomagamy i szkolimy od lat, nie wysyłamy SPAMU.

Leave a Reply