3 sposoby na budowanie produktywnych i odważnych zespołów w zmiennych czasach (cz.2)

News > 3 sposoby na budowanie produktywnych i odważnych zespołów w zmiennych czasach (cz.2)

„Zrób to, zanim będziesz gotów, gdyż nigdy nie będziesz gotów, jeśli będziesz czekać.” (Les Brown).

Mając „receptę” w postaci podejścia Agile do zmiennego otoczenia, warto zastanowić się co może zrobić organizacja lub lider, żeby pracownicy byli produktywni i odważni nawet w zmiennej sytuacji.

Zgodnie z jedną z podstawowych wartości Manifestu Agile, zasoby pracowników w postaci ich zdolności, czy umiejętności, powinny być bardziej cenione niż same procesy. Należy je rozpoznać i wykorzystywać do kierowania oraz optymalizowania procesów działających w organizacji.

Pojawia się tu niezwykle ważna rola lidera, który ma za zadanie np. przy wykorzystaniu metody SWOT, określić mocne i rozwojowe strony poszczególnych pracowników i zespołu, na tej podstawie zdecydować jakich kompetencji jeszcze brakuje i jak je pozyskać. Następnie musi przydzielić zadania i zorganizować środowisko pracy w taki sposób, żeby praca była jak najbardziej efektywna.

Poza czerpaniem z silnych stron zespołu, coraz bardziej kluczowe jest korzystanie z innej wartości zwinnej, a mianowicie z szybkiego reagowania na zmiany. Zmiany rynkowe, decyzje polityczne, sytuacja geopolityczna, która może zmienić się z dnia na dzień, wymusza sprawne przeprowadzenia zmian w celu zapewnienia ciągłości działania organizacji lub zmniejszenia prawdopodobieństwa strat.

Oczywiście lider zespołu może posiadać wyżej wymienione kompetencje, nie mniej istotne jest jak cała organizacja reaguje na zmienność otoczenia. Nie bez znaczenia jest budowanie kultury organizacyjnej na bazie myślenia o organizacji jako o całości i w poczuciu „grania do jednej bramki”. Otwartość w komunikacji, przyzwolenie na popełnianie błędów i dbałość o wyciąganie z nich wniosków powoduje, że pracownicy odważniej dzielą się pomysłami, uczą się na poniesionych porażkach, a w efekcie potrafią szybciej reagować na zaskakujące sytuacje.

3 sposoby na budowanie produktywnych i odważnych zespołów w zmiennych czasach

Działy IT posiadają Agile i iteracje, działy produkcji PDCA, czyli pewien rodzaj cyklicznego działania, który ma zagwarantować zwinną reakcję na zmianę, pomóc zdefiniować problemy, ułatwić poszukiwanie rozwiązania oraz doskonalić jakość lub produkt.

Bazując na podejściu iteracyjnym proponujemy stworzenie planu na bezpieczny, odporny i odważny zespół w zmiennym otoczeniu biznesowym, w oparciu o rewizję, reorganizację i regenerację (3 x R).

  • Rewizja – określenie tego, czym dysponujemy w zespole. „Przegląd” talentów, kompetencji, umiejętności, ale również cech osobowościowych, który pozwoli nam określić „co mamy” i „czego nam brakuje”, żeby móc pracować produktywnie i realizować cele biznesowe organizacji. Rewizji mogą również podlegać zasady pracy zespołowej, kanały komunikacji.
  • Reorganizacja – zorganizowanie pracy zespołu i przydzielenie zadań zgodnie ze zdefiniowanymi zasobami. Pozyskanie zasobów (kompetencji, umiejętności, postaw), które wpłyną na zwiększenie produktywności.
  • Regeneracja – realizacja zadań zawodowych w „ułożonym” zespole.

Taki cykl może być przeprowadzany podczas każdej kolejnej nowej sytuacji, zmiany, z jaką przyjdzie się zmierzyć zespołowi, np. zmianie personalnej w zespole lub w otoczeniu biznesowym organizacji. Warto jednak pamiętać, że przy każdej kolejnej iteracji zespół posiada coraz więcej zasobów, którymi dysponuje (przyrost m.in. wiedzy, doświadczeń, umiejętności).

W celu poznania większej ilości szczegółów zapraszamy na bezpłatny webinar, który odbędzie się 19 maja o godzinie 10.00 🙂 https://knowhub.pl/sklep/3-sposoby-na-budowanie-produktywnych-i-odwaznych-zespolow-w-zmiennych-czasach/