3 sposoby na budowanie produktywnych i odważnych zespołów w zmiennych czasach (cz.1)

News > 3 sposoby na budowanie produktywnych i odważnych zespołów w zmiennych czasach (cz.1)

„Jeśli chcesz rozśmieszyć Boga, opowiedz mu o swoich planach na przyszłość.” (Woody Allen)

Celem organizacji jest działanie zgodnie z określoną Wizją i Misją, przy jednoczesnym realizowaniu celów biznesowych, które de facto pozwalają na zapewnienie ciągłości działania organizacji. Najprościej mówiąc firma musi zarobić na swoje istnienie. Niezależnie, czy konkretny pracownik odpowiada za zatrudnienie, czy wykonuje np. komponent do silnika samochodowego albo dba o stan magazynowy, każdy z nich w efekcie wykonywania swoich zadań zawodowych przyczynia się do osiągnięcia lub nie założonych planów i celów biznesowych. W tym ujęciu efektywność zespołów i produktywność poszczególnych pracowników jest kluczem do sukcesu organizacji.

Wydaje się, że w stabilnych czasach i otoczeniu biznesowym trafnie dobrani pracownicy, dobrze zbudowane zespoły i procesy gwarantują sukces. Ale co jeśli…otoczenie jest zmienne?

Ostatnie lata pokazały nam dobitnie, że planowanie długoterminowe, a czasami i na kilka miesięcy w przód, może okazać się zupełnie chybione. Oczywiście nie oznacza, to że nie należy robić planów, określać celów i do nich dążyć. Oznacza to tyle, że należy budować i pielęgnować kulturę organizacyjną, która wspomaga radzenie sobie ze zmiennością, przygotować pracowników do tego, że zmiany są częścią życia organizacji i jednocześnie wyposażyć w narzędzia radzenia sobie z nimi. Może się bowiem okazać, że tradycyjne narzędzia zarządzania, które posiadali i wykorzystywali dotychczas będą niewystarczające w obliczu zmiennego otoczenia.

Mówiąc o zmiennych czasach, nie sposób nie odnieść się do terminyu VUCA (Volatility – zmienność, Uncertainty – niepewność, Complexity – złożoność, Ambiguity – niejednoznaczność). Terminu, który został zaadoptowany z pola militarnego do świata biznesu wraz z odpowiedzią w postaci podejścia Agile. Zgodnie z nim, praca projektowa, innowacyjne myślenie, zwinność i adoptowanie do sytuacji jest odpowiedzią na zmienne otoczenie. A niestabilność otoczenia powoduje, że podczas realizacji zadań należy koncentrować się na:

  • stopniowym budowaniu produktu, sukcesywnie prezentując efekty pracy klientowi,
  • pracy blisko klienta i w ścisłym odniesieniu do jego potrzeb,
  • zespołach i poszczególnych osobach bardziej niż na procesach,
  • reagowaniu na zachodzące zmiany.

Czy takie podejście sprawdzi się w każdej organizacji? Zapewne nie. Warto się jednak zastanowić:

  • na ile nasze otoczenie charakteryzuje VUCA? (m.in. jaki wpływ na nasz produkt mają pojawiające się trendy, innowacje, nowości),
  • na ile procesy w organizacji są powtarzalne? Jak wiele pojawia się błędów?
  • czy prowadzone projekty są przewidywane, a ewentualne zmiany można wprowadzić niskim kosztem?

Nawet jeśli po odpowiedzeniu na te pytanie okaże się, że metodologia Agile nie będzie pierwszym wyborem, to warto rozważyć korzystanie z jej elementów np. w zakresie zarządzania zespołem lub budowanie przewagi rynkowej.

Mając „receptę” w postaci podejścia Agile do zmiennego otoczenia, warto zastanowić się co może zrobić organizacja lub lider, żeby pracownicy byli produktywni i odważni nawet w zmiennej sytuacji.

CDN.

Już 19.05 o godzinie 10.00 odbędzie się bezpłatny webinar, w trakcie ktorego poruszymy ważne i aktualne zagadnienia dotyczące budowania bezpieczeństwa psychologicznego w zespole.

Wstęp na webinar jest bezpłatny, jednak obowiązują zapisy:https://knowhub.pl/sklep/3-sposoby-na-budowanie-produktywnych-i-odwaznych-zespolow-w-zmiennych-czasach/

Zapraszamy.