Kategoria

2024
News
Stres w pracy ma istotny wpływ na efektywność zespołu, wynika z przeprowadzonych badań. Grubo ponad 1/3 pracowników doświadcza stresu kilka razy w tygodniu, co bezpośrednio przekłada się na jakość ich pracy. Już 01.03.2024 odbędzie nasz dzień szkoleń pokazowych KnowHub Demo Day’24. Będziemy poruszać temat rezyliencji i jej wpływu na zespoły w trakcie jednej ze stacjonarnych...
Read More
Personalizacja ścieżek rozwoju i indywidualne rekomendacje dot. rozwoju kompetencji poszczególnych pracowników stanowić będą podstawę skutecznych programów szkoleniowych. Z jednej strony można wykorzystać formy pracy 1na1, takie jak coaching czy mentoring i wspierać je platformami takimi jak www.GrowMate.pl. Z drugiej strony nowe technologie oparte o AI otwierają wiele zupełnie nowych możliwości w tym zakresie. Już 01.03.2024...
Read More
News
W dynamicznym i coraz bardziej zautomatyzowanym środowisku pracy, stałe rozwijanie odpowiednich kompetencji jest niezbędne do budowania kariery. Szczególnie pracownicy, którzy chcą w swojej pracy wykorzystać potencjał AI, powinni skupić się na rozwijaniu kilku ważnych kompetencji. Już 01.03.2024 odbędzie nasz dzień szkoleń pokazowych KnowHub Demo Day’24. Będziemy poruszać temat wykorzystania AI w HR w trakcie jednej...
Read More
Starzenie się to naturalny proces, który dotyka każdego, a jego wpływ na pracę nie może być bagatelizowany. Pomimo dążeń wielu organizacji do wdrażania polityk w zakresie różnorodności i inkluzji, często pomija się wyzwania związane z pracownikami w starszym wieku. Już 01.03.2024 odbędzie nasz dzień szkoleń pokazowych KnowHub Demo Day’24. Będziemy poruszać temat zarządzania międzygeneracyjnego w...
Read More
News
Odporność psychiczna stanowi niezwykle istotny element w życiu każdej osoby, a w szczególności w kontekście roli w miejscu pracy. Jest to zdolność radzenia sobie ze stresem, presją oraz trudnościami, która ma kluczowe znaczenie dla efektywnego przywództwa i osiągania celów organizacyjnych. Już 01.03.2024 odbędzie nasz dzień szkoleń pokazowych KnowHub Demo Day’24. Będziemy poruszać temat rezyliencji i...
Read More
Mentoring to forma wsparcia, w której doświadczony pracownik lub menedżer udziela merytorycznej pomocy osobie, rozwija swoje umiejętności lub kompetencji. Zazwyczaj mentoring obejmuje spotkania okresowe, podczas których mentor i mentee dzielą się wiedzą i doświadczeniem, rozmawiają o wyzwaniach i celach rozwojowych mentee oraz wspólnie szukają sposobów ich osiągnięcia.  Już 01.03.2024 odbędzie nasz dzień szkoleń pokazowych KnowHub...
Read More
News
Specjaliści HR oraz L&D będą w rosnącym stopniu odczuwać wzrost znaczenia AI w organizacjach. Wiele procesów funkcji personalnej zostanie obudowane rozwiązaniami opartymi na sztucznej inteligencji. Sprawne poruszanie się w „rzeczywistości 4.0” będzie wymagało nowej wiedzy i kompetencji również od specjalistów HR i L&D. Już 01.03.2024 odbędzie nasz dzień szkoleń pokazowych KnowHub Demo Day’24. Będziemy poruszać...
Read More
Współczesne miejsce pracy staje się coraz bardziej zróżnicowane pod względem kulturowym, wiekowym, etnicznym oraz płciowym i wielu innych wymiarach. Zarówno pracownicy, jak i menedżerowie potrzebują szeregu kompetencji, aby skutecznie zarządzać i współpracować w zróżnicowanym zespole. Już 01.03.2024 odbędzie nasz dzień szkoleń pokazowych KnowHub Demo Day’24. Będziemy poruszać temat różnorodności w trakcie jednej ze stacjonarnych próbek...
Read More