Kategoria

2023
Efektywne przywództwo w dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym wymaga posiadania szeregu kluczowych umiejętności, a jedną z najważniejszych jest umiejętność zarządzania priorytetami i zadaniami. Liderzy, którzy potrafią skutecznie wykorzystywać swój czas i koncentrować się na najważniejszych zadaniach, osiągają lepsze wyniki, zarówno dla siebie, jak i dla swoich zespołów. W tym artykule przyjrzymy się, dlaczego zarządzanie czasem i...
Read More
Mentoring to forma wsparcia, w której doświadczony pracownik lub specjalista udziela merytorycznej pomocy osobie, która potrzebuje wsparcia w rozwoju swoich umiejętności lub kompetencji. W ramach mentoringu, mentor dzieli się swoim doświadczeniem, radami i wiedzą z mentee (osobą przyjmującą mentoring). Tego typu forma uczenia jest znana od wieków i współcześnie jest ponownie odkrywana. Mentoring może być...
Read More
News
Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to kluczowe wsparcie dla pracodawców w Polsce. Dzięki temu funduszowi możliwe jest finansowanie szkoleń i kursów dla pracowników, co przekłada się na liczne korzyści dla firm. Inwestowanie w rozwój pracowników z pomocą KFS przynosi firmom konkretne korzyści, takie jak: 🔴 Wzrost Efektywności: Dzięki zdobywaniu nowych umiejętności, pracownicy stają się bardziej efektywni...
Read More
Indywidualizacja rozwoju kompetencji to jeden z ważniejszych trendów w zarzadzaniu kapitałem ludzkim. Indywidualny rozwój pracowników to logiczna odpowiedź na dążenie do zaspokojenia różnorodnych oczekiwań oraz wymaganych od pracowników umiejętności. Wyjście naprzeciw tym oczekiwaniom przekłada się na podniesienie zaangażowania, efektywności i zadowolenia z pracy. Z drugiej strony projektowanie programów rozwojowych dopasowanych do indywidualnych potrzeb pracowników stanowi...
Read More
News
Współczesne miejsce pracy staje się coraz bardziej zróżnicowane pod względem kulturowym, wiekowym, etnicznym oraz płciowym i wielu innych wymiarach. Zarówno pracownicy, jak i menedżerowie muszą posiadać szereg kluczowych kompetencji, aby skutecznie zarządzać i współpracować w takiej różnorodnej i dynamicznej rzeczywistości. Komunikacja międzykulturowa Umiejętność komunikacji międzykulturowej jest niezwykle istotna. Menedżerowie i pracownicy muszą być w stanie...
Read More
Już 16 listopada w godzinach 09:00-10:30 (na ZOOM) obędzie się kolejny webinar na temat możliwości zdobycia 80%-100% dofinansowania do szkoleń i kursów dla pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Webinar przeprowadzą w tandemie – Agnieszka Gauden-Woźniak i Paweł Gębaczyk. Aga i Paweł opowiedzą o możliwościach, jakie będą dostępne (również dla dużych firm) w 2024 roku. Udział...
Read More
News
W dynamicznym i coraz bardziej zautomatyzowanym środowisku pracy, stałe rozwijanie odpowiednich kompetencji jest niezbędne do budowania kariery. Szczególnie pracownicy, którzy chcą w swojej pracy wykorzystać potencjał AI, powinni skupić się na rozwijaniu kilku ważnych kompetencji. Zrozumienie technologii AI Pracownicy nie muszą być ekspertami w dziedzinie AI, ale powinni posiadać wystarczające zrozumienie działania i potencjału tej...
Read More
Odporność psychiczna stanowi niezwykle istotny element w życiu każdej osoby, a w szczególności w kontekście roli menedżerów w miejscu pracy. Jest to zdolność radzenia sobie ze stresem, presją oraz trudnościami, która ma kluczowe znaczenie dla efektywnego przywództwa i osiągania celów organizacyjnych. Psychologowie zwracają uwagę na istotną rolę odporności psychicznej w pracy menedżerów. Odporność psychiczna umożliwia...
Read More
News
Jak pisaliśmy już wcześniej personalizacja działań rozwojowych to jeden z najistotniejszych trendów w obszarze L&D. Personalizacja ścieżek rozwoju i indywidualne rekomendacje dot. rozwoju kompetencji poszczególnych pracowników stanowić będą podstawę skutecznych programów szkoleniowych. Posiadanie kompetencji związanych z dostosowywaniem treści i rekomendacji do indywidualnych potrzeb pracowników jest niezwykle istotne. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi sztucznej inteligencji (SI), specjaliści...
Read More
Czym jest KFS? Mimo naszych wysiłków wielu naszych klientów nadal nie zna tego programu! Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest narzędziem rynku pracy, którego celem jest zwiększanie liczby osób, które są objęte kształceniem ustawicznym. Tyle Ustawy o Rynku Pracy…. A jak w praktyce wykorzystać dofinansowania z KFS do sfinansowania szkoleń dla pracowników Twojej organizacji? Poniżej opisujemy kilka...
Read More
1 2 3