Zarządzanie wiekiem – wyzwanie dla HR i przedsiębiorstw

2024 > Zarządzanie wiekiem – wyzwanie dla HR i przedsiębiorstw

Starzenie się to naturalny proces, który dotyka każdego, a jego wpływ na pracę nie może być bagatelizowany. Pomimo dążeń wielu organizacji do wdrażania polityk w zakresie różnorodności i inkluzji, często pomija się wyzwania związane z pracownikami w starszym wieku.

Już 01.03.2024 odbędzie nasz dzień szkoleń pokazowych KnowHub Demo Day’24. Będziemy poruszać temat zarządzania międzygeneracyjnego w trakcie jednej ze stacjonarnych próbek szkoleniowych oraz w trakcie webinaru.

✍🏻 Temat sesji mikro-learning: „Różnorodność i włączanie – zarządzanie międzygeneracyjne”

 • Skąd się biorą uprzedzenia?
 • Identyfikowanie nieświadomej stronniczości w miejscu pracy
 • Wpływ nieświadomych uprzedzeń na procesy i zarządzanie
 • Ageizm – uprzedzenia ze względu na wiek
 • Komunikacja inkluzywna – jak unikać pułapek?

👉🏻 Dołącz do nas na: https://demoday.knowhub.pl/

Wyzwania przed działami HR:

 • Zmniejszająca się liczba kandydatów: Pracodawcy muszą radzić sobie ze spadkiem dostępności kandydatów, co sprawia, że zatrudnianie osób starszych staje się atrakcyjną opcją.
 • Presja demograficzna: Malejąca liczba pracowników w wieku produkcyjnym wymaga nowego podejścia do zatrudniania i utrzymania osób starszych w firmach.
 • Niski udział osób starszych w zatrudnieniu: W Polsce jedynie ok. 35% osób w wieku 55-64 lat pracuje, co wymaga działań zachęcających do dłuższej aktywności zawodowej.

Korzyści wprowadzenia zarządzania wiekiem:

 • Różnorodność pracowników: Zatrudnianie osób różnych grup wiekowych pozwala firmom lepiej reagować na zmieniające się warunki rynkowe.
 • Utrzymanie kompetencji: Umiejętności zdobyte przez starszych pracowników są unikalnym kapitałem, trudnym do zastąpienia.
 • Rozwój przedsiębiorstwa: Brak młodszych kandydatów może skłonić firmy do celowej rekrutacji osób starszych.

W obliczu starzenia się społeczeństwa uwzględnienie tego aspektu staje się coraz ważniejszym elementem strategii HR. Wprowadzenie działań w tym zakresie przynosi korzyści firmom, utrzymując kompetencje i wspierając rozwój.

👉🏻 Dołącz do nas na: https://demoday.knowhub.pl/

#KnowHub #GrowMate #EventHub #szkolenia #warsztaty #coaching #mentoring #leadership #teambuilding #integracja #event #AIwHR

Leave a Reply