Różnorodność i włącznie – zarządzanie międzygeneracyjne

2024 > Różnorodność i włącznie – zarządzanie międzygeneracyjne

Współczesne miejsce pracy staje się coraz bardziej zróżnicowane pod względem kulturowym, wiekowym, etnicznym oraz płciowym i wielu innych wymiarach. Zarówno pracownicy, jak i menedżerowie potrzebują szeregu kompetencji, aby skutecznie zarządzać i współpracować w zróżnicowanym zespole.

Już 01.03.2024 odbędzie nasz dzień szkoleń pokazowych KnowHub Demo Day’24. Będziemy poruszać temat różnorodności w trakcie jednej ze stacjonarnych próbek szkoleniowych oraz w trakcie webinaru. 

✍🏻 Temat sesji mikro-learning: Różnorodność i włączanie – zarządzanie międzygeneracyjne:
·        Skąd się biorą uprzedzenia?
·        Identyfikowanie nieświadomej stronniczości w miejscu pracy
·        Wpływ nieświadomych uprzedzeń na procesy i zarządzanie 
·        Ageizm – uprzedzenia ze względu na wiek
·        Komunikacja inkluzywna – jak unikać pułapek?

👉🏻 Dołącz do nas na: https://lnkd.in/dBd96rjv

Kompetencje kluczowe dla współpracy w różnorodnym zespole:
☑️Empatia i otwartość
Empatia oraz otwartość na inne perspektywy stanowią istotne kompetencje w kontekście różnorodności. Pracownicy i menedżerowie powinni być gotowi słuchać i zrozumieć punkty widzenia innych, co przyczynia się do budowania pozytywnych relacji oraz tworzenia zespołów, w których każdy czuje się akceptowany i doceniany.

☑️Rozwiązywanie konfliktów
Różnorodność wymaga także umiejętności rozwiązywania konfliktów w sposób konstruktywny. Menedżerowie powinni być w stanie skutecznie zarządzać sytuacjami konfliktowymi, wykorzystując kompetencje negocjacyjne i rozwiązywania problemów, aby osiągnąć kompromisowe rozwiązania, które uwzględniają różnorodne interesy i perspektywy.

☑️Kreatywność i elastyczność
Kreatywność i elastyczność również są ważnymi cechami w kontekście rosnącej różnorodności. Pracownicy i menedżerowie powinni być zdolni do myślenia innowacyjnego i znajdowania nowatorskich rozwiązań, które uwzględniają różne potrzeby i preferencje. Elastyczność pozwala na dostosowanie się do zmieniających się sytuacji i szybkie reagowanie na różnorodne wyzwania.

☑️Budowanie włączającego środowiska pracy
Ostatnia kompetencja, na którą warto zwrócić uwagę to umiejętność budowania inkluzywnego środowiska pracy. Menedżerowie i pracownicy powinni działać na rzecz tworzenia atmosfery, w której każdy może wyrazić swoje zdanie i uczestniczyć w procesach decyzyjnych. Inkluzja polega na akceptowaniu i docenianiu różnic oraz stworzeniu przestrzeni, w której wszyscy mogą się rozwijać i przyczyniać do sukcesu organizacji.

Wiele firm realizuje programy w zakresie Diversity&Inclusion. Mieliśmy przyjemność pomagać w kilkunastu takich projektach i te doświadczenia są jednoznacznie pozytywne. Warto już dziś pracować z zespołami nad opisanymi kompetencjami, ponieważ poziom różnorodności w organizacjach będzie się zwiększał.

👉🏻 Dołącz do nas na: https://lnkd.in/dBd96rjv

Leave a Reply