Rezyliencja – super moc zespołu!

2024 > Rezyliencja – super moc zespołu!

Odporność psychiczna stanowi niezwykle istotny element w życiu każdej osoby, a w szczególności w kontekście roli w miejscu pracy. Jest to zdolność radzenia sobie ze stresem, presją oraz trudnościami, która ma kluczowe znaczenie dla efektywnego przywództwa i osiągania celów organizacyjnych.

Już 01.03.2024 odbędzie nasz dzień szkoleń pokazowych KnowHub Demo Day’24. Będziemy poruszać temat rezyliencji i jej wpływu na zespoły w trakcie jednej ze stacjonarnych próbek szkoleniowych oraz w trakcie webinaru.

✍🏻 Temat sesji mikro-learning: „Skuteczny team – rezyliencja jako źródło skuteczności zespołu”

  • Czym jest zespołowa skuteczność?
  • Co wpływa na rozwijanie skuteczności w zespole
  • Rezyliencja i jej znaczenie w kontekście pracy zespołowej
  • Strategie budowania zespołowej i indywidualnej rezyliencji
  • Codzienne praktyki wzmacniania rezyliencji zespołu

👉🏻 Dołącz do nas na: https://demoday.knowhub.pl/

Psychologowie zwracają uwagę na istotną rolę odporności psychicznej pracowników. Odporność psychiczna umożliwia im efektywne zarządzanie stresem, co wpływa na lepsze podejmowanie decyzji oraz zdolność do rozwiązywania konfliktów w organizacji. Pracownicy o wyższym poziomie odporności psychicznej są bardziej elastyczni w obliczu zmian, co staje się kluczowe w dynamicznym środowisku biznesowym.

Badania wskazują również na to, że pracownicy o większej odporności psychicznej są bardziej skłonni do wykorzystywania pozytywnych strategii radzenia sobie w obliczu trudności. Potrafią konstruktywnie reagować na sytuacje stresowe, co pozwala im utrzymać efektywność i jakość pracy, a także stanowi przykład dla innych. Osoby posiadające tę cechę łatwiej godzą obowiązki zawodowe z osobistymi, co ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania wypaleniu zawodowemu i zwiększania satysfakcji z pracy.

Wymienione indywidualne skutki przekładają się znacząco lepsze funkcjonowanie pracowników w zespołach oraz całych zespołów.

Rozwijanie odporności psychicznej może być wspierane poprzez szkolenia z zakresu zarządzania stresem, technik relaksacyjnych oraz rozwoju umiejętności radzenia sobie z presją.

👉🏻 Dołącz do nas na: https://demoday.knowhub.pl/

#KnowHub #GrowMate #EventHub #szkolenia #warsztaty #coaching #mentoring #leadership #teambuilding #integracja #event #AIwHR

Leave a Reply