Migawki z rynku pracy

2024 > Migawki z rynku pracy

Przygotowując dla naszych klientów projekty w ramach Akademii HR przyjrzeliśmy się danym dotyczącym polskiego rynku pracy oraz trendom. Z wielu zjawisk ogólnie zdajemy sobie sprawę, ale konkretne dane nam umykają. Wybraliśmy kilka ciekawych danych, które w tym kontekście „warto mieć w głowie”.

Migawki z polskiego rynku pracy:

– W Polsce pracuje ponad 15 milionów osób, co stanowi mniej niż połowę populacji kraju.

– Liczba pracujących Polaków będzie malała w wyniku zmian demograficznych.

– Średnia wieku pracownika wynosi ponad 42 lata i będzie rosła. Mediana jest zbliżona.

– Na rynku pracy większość stanowią mężczyźni – 52,9%.

– Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku produkcyjnym (20–64 lata) to 78% (UE-75%)

– Wśród zatrudnionych 3% stanowią osoby z niepełnosprawnościami

– Wśród osób pracujących jest 598 tys. cudzoziemców – 4% wszystkich pracujących w Polsce. Odsetek ten będzie rósł.

– Dwa największe sektory to przemysł (19% pracujących) i handel (15% pracujących)

Trzeba przyznać, że ostanie lata to na naszym rynku pracy prawdziwa rewolucja, która jest odzwierciedleniem zarówno globalnych trendów, jak i lokalnych wyzwań. Wśród głównych czynników, które wpłynęły na rynek publikacje wymieniają:

– zmianę modelu pracy – upowszechnienie się w wyniku pandemii zdalnych form pracy oraz regulacje prawne w tym zakresie,

– imigrację – rosnąca liczba osób pracujących spoza Polski,

– technologię – digitalizacja środowiska pracy, wykorzystanie AI,

– zmiany demograficzne i społeczne – głównie szybkie starzenie się polskiego społeczeństwa.

Umów się na spotkanie, by poznać szczegóły programu dotacyjnego, który pomaga firmom dostosować się do zmian na rynku pracy: https://calendly.com/know_hub/akademiahrzknowhub

Źródła:

Główny Urząd Statystyczny / Obszary tematyczne / Rynek pracy

Ile osób pracuje w Polsce? Oto najważniejsze statystyki (businessinsider.com.pl)

Polski rynek pracy coraz bardziej globalny. Z których krajów widoczny jest napływ pracowników? – GazetaPrawna.pl

#KnowHub#GrowMate#EventHub#szkolenia#warsztaty#coaching#mentoring#leadership#teambuilding#integracja#event#D&I #AkademiaHR