Mentoring – tak rozwijają się prawdziwi liderzy

2024 > Mentoring – tak rozwijają się prawdziwi liderzy

Mentoring to forma wsparcia, w której doświadczony pracownik lub menedżer udziela merytorycznej pomocy osobie, rozwija swoje umiejętności lub kompetencji. Zazwyczaj mentoring obejmuje spotkania okresowe, podczas których mentor i mentee dzielą się wiedzą i doświadczeniem, rozmawiają o wyzwaniach i celach rozwojowych mentee oraz wspólnie szukają sposobów ich osiągnięcia. 

Już 01.03.2024 odbędzie nasz dzień szkoleń pokazowych KnowHub Demo Day’24. Będziemy poruszać temat wykorzystania mentoringu w trakcie jednej ze stacjonarnych próbek szkoleniowych oraz w trakcie webinaru. 

Dołącz do nas na demoday.knowhub.pl

☑️ Znajdź mentorów: Kolejnym krokiem jest znalezienie odpowiednich mentorów. Możesz poszukać ich wśród doświadczonych pracowników lub specjalistów zewnętrznych. Ważne, aby mentorzy byli osobami, które są chętne do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz posiadają odpowiednie kompetencje i umiejętności, aby móc wesprzeć mentee w osiągnięciu ich celów.

☑️ Wybierz mentee: Następnym krokiem jest dobór odpowiednich mentee. Możesz skierować program do nowo zatrudnionych prac

☑️ Rozważ wsparcie programu rozwiązaniem technologicznym, takim jak www.GrowMate.pl Technologia może być bardzo pomocna w wspieraniu programów mentoringowych w firmie. Możesz ją wykorzystać do usprawnienia komunikacji, ustalania harmonogramów, dokumentowania postępów, oceny, udostępniania materiałów i wielu innych zadań.

👉🏻 Dołącz do nas na demoday.knowhub.pl

Leave a Reply