Budowanie odporności psychicznej pracowników w praktyce

2024 > Budowanie odporności psychicznej pracowników w praktyce

Stres w pracy ma istotny wpływ na efektywność zespołu, wynika z przeprowadzonych badań. Grubo ponad 1/3 pracowników doświadcza stresu kilka razy w tygodniu, co bezpośrednio przekłada się na jakość ich pracy.

Już 01.03.2024 odbędzie nasz dzień szkoleń pokazowych KnowHub Demo Day’24. Będziemy poruszać temat rezyliencji i jej wpływu na zespoły w trakcie jednej ze stacjonarnych próbek szkoleniowych oraz w trakcie webinaru.

✍🏻 Temat sesji mikro-learning: „Skuteczny team – rezyliencja jako źródło skuteczności zespołu”

  • Czym jest zespołowa skuteczność?
  • Co wpływa na rozwijanie skuteczności w zespole
  • Rezyliencja i jej znaczenie w kontekście pracy zespołowej
  • Strategie budowania zespołowej i indywidualnej rezyliencji
  • Codzienne praktyki wzmacniania rezyliencji zespołu

👉🏻 Dołącz do nas na: https://demoday.knowhub.pl/

❗️Odporność Psychiczna: Klucz do Skutecznego Radzenia Sobie z Wyzwaniami

Odporność psychiczna to nie tylko cecha osobowości, ale kluczowy element, który determinuje, jak sprawnie pracownik radzi sobie z presją i zmianami. To umiejętność dostosowywania się do sytuacji i wyjścia z nich silniejszym, bardziej zmotywowanym.

❗️Odporność Indywidualna vs. Kultura Organizacyjna

Badania wskazują, że nie tylko indywidualne predyspozycje pracowników wpływają na ich odporność psychiczną, ale także kultura organizacyjna. To, jak firma zarządza stresem i wspiera pracowników, ma kluczowe znaczenie.

❗️Umiejętności Związane z Odpornością

Przekładając odporność psychiczną na codzienne wyzwania biznesowe, warto podkreślić umiejętność szukania rozwiązań, skupiania się na zadaniach bez narzekania oraz kontrolowanie emocji w sytuacjach stresowych. To nie tylko cechy indywidualne, ale i umiejętności, które można rozwijać.

❗️Wsparcie Pracowników: Rola Świadomego Lidera

Świadomy lider zdaje sobie sprawę, jak ważne jest dbanie o dobrostan pracowników. Wsparcie psychologiczne, atmosfera przyjazna w biurze oraz dostęp do specjalistów to kluczowe elementy budowania odporności psychicznej zespołu. Nie są to jednak działania oczywiste dlatego pracę nad poprawą komfortu psychicznego pracowników należy zacząć od uświadomienia menedżerom ich roli.

❗️Działania Praktyczne: Rezyliencja i Wsparcie Psychologiczne

Rozwijanie odporności psychicznej pracowników zaczyna się od rezyliencji – umiejętności radzenia sobie z przeciwnościami. Firmy coraz częściej oferują wsparcie psychologiczne, umożliwiając pracownikom skuteczniejsze działanie, lepsze radzenie sobie ze stresem, a także przepracowanie problemów i porażek.

Budowanie odporności psychicznej pracowników to nie tylko kwestia indywidualnych predyspozycji, ale także świadomej polityki firmy. Inwestowanie w zdrowie psychiczne pracowników to inwestycja w efektywność zespołu i długoterminowy sukces firmy.

👉🏻 Dołącz do nas na: https://demoday.knowhub.pl/

#KnowHub #GrowMate #EventHub #szkolenia #warsztaty #coaching #mentoring #leadership #teambuilding #integracja #event #AIwHR