Day

4 kwietnia, 2024
Badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego już 33% firm w Polsce dopuszcza pracę zdalną lub hybrydową. Jednocześnie aż 41% firm nie dopuszcza takiej formy pracy. Opinie na temat jej efektywności są bardzo różne. Istnieją poważne analizy mówiące, że przedłużająca się praca zdalna przyczynia się do spadku wydajności pracy. Negatywnym zjawiskom może przeciwdziałać wysokiej jakości leadership. W trakcie...
Read More