Day

29 lutego, 2024
News
Stres w pracy ma istotny wpływ na efektywność zespołu, wynika z przeprowadzonych badań. Grubo ponad 1/3 pracowników doświadcza stresu kilka razy w tygodniu, co bezpośrednio przekłada się na jakość ich pracy. Już 01.03.2024 odbędzie nasz dzień szkoleń pokazowych KnowHub Demo Day’24. Będziemy poruszać temat rezyliencji i jej wpływu na zespoły w trakcie jednej ze stacjonarnych...
Read More