Pozyskaj do 100% dofinansowania na szkolenia!

2023 > Pozyskaj do 100% dofinansowania na szkolenia!

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to kluczowe wsparcie dla pracodawców w Polsce. Dzięki temu funduszowi możliwe jest finansowanie szkoleń i kursów dla pracowników, co przekłada się na liczne korzyści dla firm. Inwestowanie w rozwój pracowników z pomocą KFS przynosi firmom konkretne korzyści, takie jak:

🔴 Wzrost Efektywności: Dzięki zdobywaniu nowych umiejętności, pracownicy stają się bardziej efektywni w wykonywaniu swoich zadań. To przekłada się na wzrost wydajności i jakości pracy w firmie.

🔴 Zwiększenie Konkurencyjności: Pracownicy z doskonałymi kompetencjami są wartościowym zasobem dla każdej firmy. Dzięki KFS, pracodawcy mogą inwestować w rozwój pracowników, co przekłada się na zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku.

🔴 Motywacja Pracowników: Udostępnienie pracownikom możliwości rozwoju poprzez KFS wpływa na ich motywację do pracy. Znając perspektywę zdobycia nowych umiejętności, pracownicy chętniej angażują się w swoje obowiązki.

🔴 Zatrzymanie Talentów: Wspierając rozwój pracowników z pomocą KFS, pracodawcy tworzą środowisko, w którym pracownicy chcą się rozwijać i pozostawać. To pomaga w zatrzymaniu cennych pracowników w firmie.

🔴 Podnoszenie Umiejętności Kierowniczych: Pracodawcy mogą wykorzystać KFS do szkoleń menedżerskich, co podnosi umiejętności przywódcze i zarządcze w firmie.

Jeśli klarują Ci się plany szkoleniowe na 2024 rok i chcesz pozyskać do 100% dofinansowania na ich realizację spotkajmy, żeby wspólnie zweryfikować Twój pomysł i zaplanować działania.Umów się z nami na „Audyt KFS”! Nasi eksperci pomogę Ci zweryfikować możliwość otrzymania dotacji przez Twoją firmę – https://calendly.com/know_hub/audytkfs

Zapraszamy.