Personalizacja rozwoju – gorący trend w L&D

2023 > Personalizacja rozwoju – gorący trend w L&D

Jak pisaliśmy już wcześniej personalizacja działań rozwojowych to jeden z najistotniejszych trendów w obszarze L&D.

Personalizacja ścieżek rozwoju i indywidualne rekomendacje dot. rozwoju kompetencji poszczególnych pracowników stanowić będą podstawę skutecznych programów szkoleniowych. Posiadanie kompetencji związanych z dostosowywaniem treści i rekomendacji do indywidualnych potrzeb pracowników jest niezwykle istotne. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi sztucznej inteligencji (SI), specjaliści HR i L&D są już dziś w stanie tworzyć spersonalizowane materiały edukacyjne, które skupiają się na konkretnej wiedzy i umiejętnościach, jakie są istotne dla każdego pracownika.

Personalizacja treści i rekomendacje pozwalają na lepsze dopasowanie procesów rozwojowych do indywidualnych celów i potrzeb pracowników. Dzięki analizie danych i wykorzystaniu AI, specjaliści HR i L&D mogą dokładnie określić obszary, w których dany pracownik wymaga wsparcia oraz zaproponować spersonalizowane rozwiązania. Pracownik otrzymuje treści i materiały, które są relewantne i istotne dla jego rozwoju, co zwiększa jego zaangażowanie i motywację do nauki.

Przekłada się to na zwiększenie skuteczności procesów rozwojowych. Pracownicy uczą się w sposób bardziej efektywny, ponieważ mają dostęp do treści, które są dla nich istotne i interesujące. To z kolei przekłada się na szybsze osiąganie celów rozwojowych oraz lepsze wykorzystanie potencjału pracowników.

Istnieją już rozwiązania techniczne, które pomagają budować Indywidualne Programy Rozwoju a następnie opracowują adekwatne materiały treningowe a następnie selekcjonują i rekomendują ogólnodostępne treści. Korzystanie z tego rodzaju narzędzi wymagać będzie od specjalistów HR i L&D nowych kompetencji w zakresie wykorzystania AI.

Tym zagadnieniom poświeciliśmy cykl webinarów, które realizowaliśmy w 1szej połowie tego roku oraz szkolenia, które realizujemy dla zespołów HR.

Zapraszamy do skorzystania z nagrań, które są dostępne tu:
AIwHR – https://lnkd.in/dccU6KC9

Leave a Reply