People analytics – HR w świecie danych

2023 > People analytics – HR w świecie danych

Bardzo często praca w HR postrzegana jest jako zajęcie oparte wyłącznie o „czucie i wiarę”, czyli kompetencje komunikacyjne, interpersonalne, inteligencję emocjonalną i umiejętność budowania dobrych relacji.

Tymczasem rosnąca ilość zadań osób związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim w organizacjach wymaga pracy z danym, umiejętności analitycznych i a w konsekwencji automatyzacji. Coraz częściej od managerów HR oczekuje się podejmowania decyzji, które realnie wpłyną na wyniki ludzi i organizacji. Bywa niestety tak, że HR nie posiada dostępu do niezbędnych danych albo narzędzi analitycznych, które umożliwiłyby podejmowanie decyzji, albo działania optymalizujące w oparciu o dane liczbowe.

People analytics – zalety

Wykorzystanie analizy danych pomaga:

  • lepiej dobierać ludzi do wymagań organizacji,
  • skuteczniej analizować potencjał pracowników,
  • łatwiej zdobywać wiedze nt. osób potencjalnych zainteresowanych zatrudnieniem,
  • usprawnia procesy HR, co przekłada się na obniżenie kosztów i zaoszczędzenie kosztów,
  • skuteczniej argumentować w rozmowach z decydentami i przekonywać osoby decyzyjne do inwestowania w kapitał ludzki.

Korzystanie z danych i analiza danych wyposażają HR w bogatszy zestaw spostrzeżeń, umożliwia szybsze podejmowanie decyzji, które też dzięki oparciu ich o dane, są dużo bardziej trafne. W efekcie HR staje się partnerem w rozmowach i rozwoju organizacji.

Ten temat poruszymy na naszym Demo Day, 10.03.2023. Serdecznie zapraszamy do udziału w całym wydarzeniu lub próbce poświęconej temu zagadnieniu.

Szczegóły i zapisy na: https://demoday.knowhub.pl/ Zapraszamy!

Leave a Reply