Odporność psychiczna – super moc menedżera!

2023 > Odporność psychiczna – super moc menedżera!

Odporność psychiczna stanowi niezwykle istotny element w życiu każdej osoby, a w szczególności w kontekście roli menedżerów w miejscu pracy. Jest to zdolność radzenia sobie ze stresem, presją oraz trudnościami, która ma kluczowe znaczenie dla efektywnego przywództwa i osiągania celów organizacyjnych.

Psychologowie zwracają uwagę na istotną rolę odporności psychicznej w pracy menedżerów. Odporność psychiczna umożliwia im efektywne zarządzanie stresem, co wpływa na lepsze podejmowanie decyzji oraz zdolność do rozwiązywania konfliktów w organizacji. Menedżerowie o wyższym poziomie odporności psychicznej są bardziej elastyczni w obliczu zmian, co staje się kluczowe w dynamicznym środowisku biznesowym.

Badania wskazują również na to, że menedżerowie o większej odporności psychicznej są bardziej skłonni do wykorzystywania pozytywnych strategii radzenia sobie w obliczu trudności. Potrafią konstruktywnie reagować na sytuacje stresowe, co pozwala im utrzymać efektywność i jakość pracy, a także stanowi przykład dla innych pracowników.

Odporność psychiczna wpływa również pozytywnie na zdolność do utrzymania równowagi między pracą a życiem osobistym menedżerów, co ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania wypaleniu zawodowemu i zwiększania satysfakcji z pracy.

W kontekście pracy menedżerów, rozwijanie odporności psychicznej może być wspierane poprzez szkolenia z zakresu zarządzania stresem, technik relaksacyjnych oraz rozwoju umiejętności radzenia sobie z presją.

W ostatnich 2 latach bardzo często realizowaliśmy tego typu warsztaty oraz sesje psychoedukacji, które pomagały menadżerom z różnych firm rozwijać tę umiejętność.