Mentoring jak szwajcarski scyzoryk

2023 > Mentoring jak szwajcarski scyzoryk

Mentoring to forma wsparcia, w której doświadczony pracownik lub specjalista udziela merytorycznej pomocy osobie, która potrzebuje wsparcia w rozwoju swoich umiejętności lub kompetencji. Mentoring może przybierać różne formy, w zależności od potrzeb mentee (osoby przyjmującej mentoring) i możliwości mentorów. Oto kilka przykładów form mentoringu:

🔴Mentoring formalny

Mentoring formalny to program mentoringu, który jest zorganizowany i zarządzany przez firmę lub instytucję. Program ten może obejmować spotkania okresowe, szkolenia lub inne formy wsparcia dla mentee.

🔴Mentoring nieformalny

Mentoring nieformalny to wsparcie udzielane przez mentorów “na bieżąco”, bez ustalonego harmonogramu spotkań. Może to obejmować rozmowy telefoniczne, e-maile lub spotkania twarzą w twarz.

🔴Grupowy mentoring

Grupowy mentoring to forma mentoringu, w której kilku mentee otrzymuje wsparcie od jednego lub kilku mentorów. Może to być skuteczne, gdy mentee mają podobne potrzeby lub cele rozwojowe.

🔴Mentoring online

Mentoring online to forma mentoringu, w której mentee i mentor komunikują się za pomocą technologii, takiej jak Skype lub Zoom. Może to być skuteczne dla osób, które nie mogą spotkać się osobiście lub dla tych, którzy potrzebują elastyczności w harmonogramie spotkań.

Dobranie mentorów i zorganizowanie programu mentoringowego to spore wyzwanie. Naszą odpowiedzią jest platforma GrowMate gromadząca mentorów, coachów i ekspertów z różnych dziedzin. Po szczegóły zapraszamy www.GrowMate.pl