Indywidualne programy rozwoju kompetencji pracowników

2023 > Indywidualne programy rozwoju kompetencji pracowników

Indywidualizacja rozwoju kompetencji to jeden z ważniejszych trendów w zarzadzaniu kapitałem ludzkim. Indywidualny rozwój pracowników to logiczna odpowiedź na dążenie do zaspokojenia różnorodnych oczekiwań oraz wymaganych od pracowników umiejętności. Wyjście naprzeciw tym oczekiwaniom przekłada się na podniesienie zaangażowania, efektywności i zadowolenia z pracy.

Z drugiej strony projektowanie programów rozwojowych dopasowanych do indywidualnych potrzeb pracowników stanowi olbrzymie wyzwanie. „Ręczne” zarządzanie takimi programami przy większej liczbie pracowników jest niemal niemożliwie. Dlatego też organizacje stosują podejście hybrydowe. Z jednej strony, w tych obszarach, gdzie to możliwe a grupa potencjalnych uczestników większa proponują formy grupowe, jak szkolenia i warsztaty. Z drugiej strony proponują pracownikom korzystanie z dowolnie wybranych kursów na platformach z kursami VOD lub tzw. Indywidualne budżety szkoleniowe. Wadą tego podejścia jest słaba orientacja odpowiedzialnych służb w tym kto, czego, kiedy i z jakim skutkiem się uczy. W najbliższych latach rosnąć będzie wsparcie rozwiązań AI w tym zakresie. Ale póki to nie nastąpiło nieocenionymi narzędziami, które wpływa na skuteczność i efektywność programów rozwojowych stają się tutoring, mentoring czy coaching.

Każda z tych form wspierania rozwoju wiąże się z relacją 1 na 1 i bieżącym wspieraniu osoby, która znajduje się w procesie rozwojowym. Metody te różnią się między sobą sposobem pracy.

↘️#Mentoring – to proces, w którym osoba bardziej doświadczona w danej dyscyplinie dzieli się radami i dobrymi praktykami z mentee.

🔁#Coaching – nie wymaga od coach znajomości przedmiotu. Tu główną rolę graja pytania, dzięki którym coachee powinien znaleźć odpowiedzi na swoje pytania i opracować strategie działania.

🔀#Tutoring to miks dwóch powyższych – tutorem jest ekspert w danej dziedzinie, który jednak nie dzieli się swoim doświadczeniem wprost a zadaje odpowiednio pytania, aby pomóc podopiecznemu zaplanować proces i finalnie osiągnąć stawiany cel.

Odpowiednie dobranie tych metod do konkretnej sytuacji wymaga pewnej zręczności. Część tej pracy została już przez nas wykonana a jej wynikiem sa indywidualne programy rozwojowe dla różnych kategorii pracowników, które pokazujemy na platformie www.GrowMate.pl

Leave a Reply