AI w HR

2023 > AI w HR

W ostatnich tygodniach przelał się przez media temat wykorzystania sztucznej inteligencji. Od kilku tygodni śledzimy ten wątek, testujemy dostępne narzędzia i zastanawiamy się jak to wpłynie na naszą pracę i potrzeby klientów.

Już niebawem, bo 16. i 23. marca odbędą się webinary (live via ZOOM), w trakcie których wraz z naszym trenerem Adamem Fiąckiem podzielimy się naszymi znaleziskami i przemyśleniami.

A co AI „sądzi” o tym, jak wpłynie na pracę działów związanych z kapitałem ludzkim? Zobaczcie co potrafi wygenerować ChatGPT na odpowiednio zadane pytanie (prompt).

<w nawiasach dodaliśmy uwagi i komentarze pochodzące od człowieka>

ChatGPT o AI w HR:

W ciągu najbliższych 5 lat można oczekiwać, że AI będzie coraz bardziej powszechnie wykorzystywane w działaniach HR w firmach. Prognozy i raporty pokazują, że technologia ta będzie miała duży wpływ na funkcjonowanie działów zajmujących się kapitałem ludzkim, a także na pracę samej kadry zarządzającej.

Według badania “Future of HR 2021” przeprowadzonego przez Deloitte, 64% firm planuje inwestycje w technologie HR, a 71% badanych twierdzi, że sztuczna inteligencja będzie miała znaczący wpływ na ich funkcjonowanie w ciągu najbliższych 3-5 lat. Raport “The State of AI in Talent Acquisition” przygotowany przez Ideal, wskazuje, że w 2022 <ChatGPT powołał się na stare prognozy, które się nie sprawdziły> roku ponad połowa pracodawców będzie stosować AI w procesie rekrutacji.

Najważniejsze zmiany, jakie można przewidzieć w pracy działów HR w firmach to:

  1. Automatyzacja procesów rekrutacyjnych, co przyspieszy procesy i zredukuje koszty związane z rekrutacją. AI umożliwi automatyczne przesiewanie kandydatów, prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych i tworzenie ofert pracy.
  2. Wykorzystanie AI w zarządzaniu zespołami, co pozwoli na analizę danych dotyczących produktywności, obecności i zaangażowania pracowników. Dzięki temu kadra zarządzająca będzie mogła w pełni wykorzystać potencjał zespołu i zwiększyć jego efektywność.
  3. Analiza danych i planowanie rozwoju kariery pracowników, co pozwoli na lepsze dopasowanie ich umiejętności i potrzeb firmy. Dzięki temu możliwe będzie szybsze i bardziej precyzyjne rozwoju kariery pracowników, co wpłynie pozytywnie na ich zaangażowanie i motywację.
  4. Wdrażanie i wykorzystywanie AI w codziennej pracy w firmach wymaga posiadania nowych kompetencji przez pracowników, a także kształtowania nowych umiejętności wśród kadry zarządzającej. Wprowadzenie sztucznej inteligencji do pracy zespołu oznacza potrzebę poznania nowych narzędzi i metod pracy, a także dostosowanie sposobu myślenia do wymagań nowoczesnego środowiska biznesowego.
  5. Jedną z najważniejszych kompetencji, jakie będą wymagane w związku z AI, jest zdolność do analitycznego myślenia i umiejętność pracy z danymi. Wymaga to od pracowników zrozumienia, jak AI działa, jakie dane są potrzebne do jego funkcjonowania i jak interpretować wyniki analizy danych. W przypadku kadry zarządzającej, będzie to również umiejętność wyciągania wniosków z analizy i podejmowanie decyzji biznesowych opartych na danych.
  6. Kolejną ważną kompetencją jest zdolność do uczenia maszynowego. W przypadku rekruterów, będzie to umiejętność szkolenia algorytmów rekrutacyjnych, aby mogły one dokładniej dobierać kandydatów. W przypadku specjalistów od analizy danych, będzie to umiejętność szkolenia modeli predykcyjnych, aby były bardziej skuteczne w przewidywaniu wyników biznesowych.
  7. Ważną umiejętnością, która będzie wymagana w pracy z AI, jest także umiejętność przetwarzania języka naturalnego (Natural Language Processing – NLP). Pracownicy muszą umieć interpretować treści generowane przez systemy AI oraz przekazywać informacje zrozumiałe dla systemów AI.
  8. Inną ważną kwestią jest także umiejętność pracy w zespołach składających się z ludzi i systemów AI. Pracownicy muszą umieć korzystać z różnych narzędzi, takich jak systemy CRM, chatboty czy wirtualni asystenci, aby zwiększyć efektywność pracy zespołu.
  9. Wreszcie, kluczowe jest także posiadanie umiejętności kreatywnego podejścia do problemów. Pracownicy muszą być w stanie wykorzystać możliwości, jakie daje AI, aby wyprzedzać konkurencję i wdrażać innowacyjne rozwiązania.

Warto jednak pamiętać, że AI nie zastąpi w pełni ludzkiego czynnika w działaniach HR i że nadal wymaga toczącej się przez ludzi dialogu z kandydatami i pracownikami.

Źródła:

Deloitte “Future of HR 2021”: https://www2.deloitte.com/global/en/pages/human-capital/articles/future-of-hr.html

Ideal “The State of AI in Talent Acquisition”: https://ideal.com/resources/the-state-of-ai-in-talent-acquisition/

Gartner “How AI Will Impact Employee Experience and HR”: https://www.gartner.com/smarterwithgartner/how-ai-will-impact-employee-experience-and-hr/

Co o tym sądzicie?

Na nas robi to kolosalne wrażenie i w miarę możliwości wdrażamy ChatGPT, ale też inne narzędzia oparte o AI do naszej pracy. W ciągu kilku ostatnich tygodni zaoszczędziliśmy już w naszym zespole co najmniej kilka dni roboczych.