Day

27 listopada, 2023
Rada Rynku Pracy właśnie ogłosiła priorytety KFS na 2024 rok. Widomo już jakie szkolenia i którzy pracownicy mogą zostać objęci szkoleniami dofinansowanymi w 80%.Wygląda to bardzo obiecująco dla naszych klientów! Ustalone priorytety pozwalają na finansowanie działań rozwojowych dla:– grup pracowników zaangażowanych w różnym stopniu we wdrażanie w firmie nowych rozwiązań (np. technologii, maszyn, urządzeń, metod...
Read More