Day

24 listopada, 2023
News
Mentoring to forma wsparcia, w której doświadczony pracownik lub specjalista udziela merytorycznej pomocy osobie, która potrzebuje wsparcia w rozwoju swoich umiejętności lub kompetencji. Mentoring może przybierać różne formy, w zależności od potrzeb mentee (osoby przyjmującej mentoring) i możliwości mentorów. Oto kilka przykładów form mentoringu: 🔴Mentoring formalny Mentoring formalny to program mentoringu, który jest zorganizowany i...
Read More