Day

20 października, 2023
Odporność psychiczna stanowi niezwykle istotny element w życiu każdej osoby, a w szczególności w kontekście roli menedżerów w miejscu pracy. Jest to zdolność radzenia sobie ze stresem, presją oraz trudnościami, która ma kluczowe znaczenie dla efektywnego przywództwa i osiągania celów organizacyjnych. Psychologowie zwracają uwagę na istotną rolę odporności psychicznej w pracy menedżerów. Odporność psychiczna umożliwia...
Read More