Day

13 czerwca, 2023
Ostatnio mamy sporo pytań o programy rozwojowe bazujące na indywidualnych metodach pracy. Rozproszenie zespołów sprawiło, że coraz trudniej znaleźć odpowiadające wszystkim czas i miejsce na spotkanie, warsztat czy szkolenie. Stąd wzrost zainteresowania tego typu formami rozwoju. Możliwe jest zorganizowanie całego programu w taki sposób, jak również uzupełnienie klasycznych szkoleń czy warsztatów o indywidualne wsparcie rozwoju....
Read More