Day

6 marca, 2023
News
Jedna z kluczowych kompetencji menedżerów jest umiejętność radzenia sobie z emocjami. Zarządzanie zespołem i duża odpowiedzialność generują duże obciążenia psychiczne. Zmienna sytuacja dodatkowo utrudnia spokojną ocenę sytuacji i panowanie nad emocjami. W sytuacjach, gdy presja i stres są na porządku dziennym, rezyliencja może pomóc nam zachować spokój i skutecznie radzić sobie z sytuacjami kryzysowymi. W...
Read More