Day

24 lutego, 2023
Jedną z form pracy rozwojowej w formacie 1 na 1 jest mentoring. Organizacje coraz częściej włączają tę formę budując środowiska edukacyjne dla pracowników. Mentoring to forma wsparcia, w której doświadczony pracownik lub specjalista udziela merytorycznej pomocy osobie, która potrzebuje wsparcia w rozwoju swoich umiejętności lub kompetencji. W ramach mentoringu, mentor dzieli się swoim doświadczeniem, radami...
Read More