Day

17 lutego, 2023
Kolejne już badanie Instytutu Gallupa „State of the Global Workplace: 2022 Report” wykazało, że tylko 14% pracowników w Polsce mówi o tym, że jest zaangażowanych i zadowolonych z pracy. W zestawieniu 38 krajów objętych badaniem zajmujemy 25 miejsce. W opinii ekspertów za ten stan rzeczy odpowiadają między innymi: permanentny stres (sytuacja geopolityczna, pandemia)praca zdalna,wejście na...
Read More