Day

7 listopada, 2022
W ubiegłym tygodniu Ministerstwo opublikowało priorytety Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2023. Lista priorytetów: Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców;Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy;Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;Wsparcie kształcenia ustawicznego dla nowozatrudnionych osób (lub osób, którym...
Read More