Day

6 września, 2022
Oczywiście może zatrudnić świetnych specjalistów, którzy mają potencjał w obszarze kompetencji interpersonalnych i rozwijać  ten potencjał, albo wręcz odwrotnie zatrudnić ludzi z wysokimi kompetencjami interpersonalnymi i umożliwić rozwijanie „twardego” warsztatu. Albo znaleźć kandydatów idealnych 😉 Może się jednak okazać, że niezbędny jest kolejny krok, ponieważ posiadanie świetnych pracowników nie gwarantuje jeszcze sukcesu. Taka sytuacja… Mecz...
Read More